Fasadebilde av Grønland 32 i Drammen.

Strømsø i Drammen

Grønland 32, Drammen

Vestre Vikens administrasjon og sentrale staber holder til i Grønland 32. Dette er: Stab Kompetanse Stab Teknologi Stab Økonomi Stab Medisin og Helsefag Stab Kommunikasjon og samfunnskontakt Foretakssekretariatet I tillegg er stabene til følgende klinikker i Grønland 32:   Intern service (KIS), Prehospitale tjenester (PHT), Psykisk helse og rus (PHR) og Medisinsk diagnostikk (KMD).

Kontakt

Sentralbordet:

03525
Inngangsdørene til Grønland 32 i Drammen.
Hovedinngangen til Grønland 32.

Slik finner du fram

Adresse

Grønland 32
3045 Drammen

Praktisk informasjon

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre