• En stor bygning med mange vinduer
  Kongsberg sykehus

  Kongsberg sykehus er et av fire somatiske sykehus i Vestre Viken. Vi er lokalsykehus for Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg og Øvre Eiker. Sykehuset har spesialister i ortopedi, gynekologi, og indremedisin. Vi har også tilbud innen generell kirurgi og onkologi. Vi ønsker å gi et godt medisinskfaglig tilbud til pasientene som behandles hos oss.   Se oversikt over avdelinger nederst på siden.

 • Bærum sykehus
  Bærum sykehus

  Bærum sykehus behandler de de fleste kirurgiske, ortopediske og indremedisinske lidelser og har solid kompetanse på akutt- og intensivmedisin. Vi har også en stor fødeavdeling og et aktivt forskningsmiljø nært knyttet til Universitetet i Oslo. Som del av Vestre Viken helseforetak har vi områdefunksjon for plastikkirurgi, behandling av overvekt og aldersmedisin.   Asker og Bærum legevakt ligger i tilknytning til sykehuset, men eies og driftes av Bærum kommune.   Se oversikt over avdelinger nederst på siden.

 • Fasadebilde av Grønland 32 i Drammen.
  Grønland 32, Drammen

  Vestre Vikens administrasjon og sentrale staber holder til i Grønland 32. Dette er: Stab Kompetanse Stab Teknologi Stab Økonomi Stab Medisin og Helsefag Stab Kommunikasjon og samfunnskontakt Foretakssekretariatet I tillegg er stabene til følgende klinikker i Grønland 32:   Intern service (KIS), Prehospitale tjenester (PHT), Psykisk helse og rus (PHR) og Medisinsk diagnostikk (KMD).