Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

g_1c6e4472_2c02_4ce6_8a57_7ac083186ff5

Les mer om hvordan du sender ros og klager her

Postadresse til Vestre Viken:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

E-post: postmottak@vestreviken.no

Sist oppdatert 06.06.2023