Begrense innsyn i din pasientjournal

Du som pasient har rett til å begrense hva som er tilgjengelig for oppslag fra din pasientjournal og hvem som kan slå opp i denne.

Opplysningene i din pasientjournal i Vestre Viken er tilgjengelig for ansatte som har behov for disse når du trenger helsehjelp.

Opplysningene kan også brukes til administrasjon, internkontroll eller kvalitetssikring av helsehjelpen. Opplysningene deles med behandlere andre steder, for eksempel ved et annet sykehus eller med fastlegen din, når det er nødvendig for din helsehjelp. Det skjer på telefon, ved å sende kopier som brev eller digitale meldinger.

Sperre for innsyn for helsepersonell som jobber i Vestre Viken

Se hvordan du kan gjøre dette under «Fyll ut skjema for sperring».

  1. Journalsperring

    Ett eller flere eksisterende dokumenter kan sperres for visning. Fremtidige dokumenter blir ikke automatisk sperret og må gis beskjed om hvis det er aktuelt.
    I akutte situasjoner kan denne sperren oppheves.

  2. Sperre pasientjournal for enkeltbruker(e)

    Hvis ønsket er å sperre journalen for innsyn for enkelte personer, brukes denne type sperring. Dette stopper all tilgang til dine journaldokumenter for de navngitte personer.

Vær oppmerksom på at enkeltpersoner som ikke har tilgang til de sperrede delene av journalen, vil få informasjon om at det finnes dokumenter de ikke har tilgang til. Hvis du ved senere kontakt med sykehuset ønsker å endre eller oppheve sperringen, tas dette opp med behandlende lege.

Merk at dette kun gir deg mulighet for å sperre for navngitt helsepersonell som er ansatt i Vestre Viken.

Fyll ut skjemaet for sperring

Dersom du ønsker å sperre dokumenter i journalen din ved Vestre Viken kan du sende inn skjemaet elektronisk. Du kan bli kontaktet av journalansvarlig lege for å få mer informasjon om konsekvensene av sperring.

Elektronisk skjema for sperring av pasientjournal

Er du ikke digital bruker må du henvende deg til Vestre Viken eller direkte til behandlingsstedet.

Her finner du info om hvordan du kan kontakte oss i Vestre Viken

Viktig informasjon om sperring av pasientopplysninger

Vær oppmerksom på at sperring av pasientopplysninger kan ha betydning i akutte eller kritiske situasjoner. Sperring kan føre til at helsepersonell ikke får tilgang til relevante og nødvendige opplysninger i din pasientjournal. Hvis det sperres for ansatte i Vestre Viken, kan en lege gi en annen lege tilgang til journaldokumentasjonen i en akutt situasjon.

Det er kun dokumenter frem til dags dato som sperres for innsyn. Fremtidig dokumentasjon blir ikke automatisk sperret og må gis beskjed om. Dette gjelder for både ansatte i Vestre Viken og eksterne helsepersonell.

Sist oppdatert 10.01.2024