Sykehuset i tall

Fakta om nytt sykehus

Nytt sykehus i Drammen bygges på Brakerøya, og skal åpne i 2025. Det vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus, samt områdefunksjoner for Barne- og ungdoms psykiatri (BUPA) og avdeling for rus og avhengighet (ARA). 

Det nye sykehuset blir lokalsykehus for innbyggere i Drammen kommune, Lier kommune og deler av Asker kommune (Røyken og Hurum), samt deler av Holmestrand kommune (Sande). Sykehuset vil ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken, med
 over en halv million innbyggere​.

Nytt sykehus vil bli arbeidsplass for over 4 000 ansatte.

Dimensjonerende rom

  • 378 døgnplasser somatikk
  • 167 døgnplasser psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • ​232 poliklinikkrom/dagplasser somatikk
  • 16 poliklinikkrom psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • 7 føderom
  • 23 operasjonsstuer
  • 4 behandlingsrom for stråleterapi

Størrelse

  • Totalt 122.000 m² BTA med et netto funksjonsareal på 51.145 m²
  • Tilrettelagt for evt. fremtidig utbygging med 40 000 m²​Sist oppdatert 06.06.2023