Sosiale medier

Følg gjerne med på hva som skjer på byggeplassen og i Vestre Viken rundt fremdrift og forberedelser for nytt sykehus i sosiale medier. 

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Instagram
@nyttsykehusidrammen​ 
Sist oppdatert 06.06.2023