Oversiktskart byggene

Nytt sykehus i Drammen vil bestå av ulike bygg, knyttet sammen gjennom en glassgate.

Oversiktsbilde nytt sykehus i Drammen

Oversiktsbilde av sykehusets plassering. Illustrasjon: Link arkitektur | Ratio | Bølgeblikk

Diagram, teknisk tegning
Tidslinje

Servicebygg C

Diagram, teknisk tegning Servicebygg markert med rødt

1. etasje
Avfallssentral
Varemottak

2. etasje 
Arbeidsområder
Driftssentral
Sentralkjøkken
En hvit og svart robot
Behandlingsbygg B og A

 

Behandlingsbygg B og A markert i orange

Behandlingsbygg B

1. etasje
Akuttmottak
Akuttmottaket er felles for alle pasienter. Det er lagt opp til enkel adkomst for ambulanser fra Drammen sentrum.  
Poliklinisk prøvetakning*

2. etasje 
Laboratoriemedisin*
Patologi
Sengevask*

3. etasje 

Intensiv
Pre- og postoperasjon*​
Sentraloperasjon*

​Behandlingsbygg A

1. etasje
Bildediagnostikk (CT, MR, Røntgen, Ultralyd)
Intervensjon
Nukleærmedisin
Poliklinisk prøvetakning*

2. etasje 
Apotekproduksjon
Blodbank
Laboratoriemedisin*
MTA
Sengevask*
Sterilsentral 

3. etasje
ECT-behandling
Pre- og postoperativ*
Sentraloperasjon*

* Avdelingene går over både bygg B og A​

___________________________​

Sengebygg B og A

 

Et nærbilde av et puslespill
 

Sengebygg B og A markert i gult

Døgnområdene er fordelt i sengebygg, som er plassert ovenfor de medisinske poliklinikkene og behandlingsbygget, fra etasje 5. til etasje 8. Det er i hovedsak kun enerom med eget bad.

Landingsplassen for ambulansehelikopter er plassert på taket til sengebygge B, med direkteheis ned til akuttmottaket. 

___________________________

​Poliklinikkbygg D

En svart og hvit logo
 

Poliklinikkbygg D markert med blått

​​

​1. etasje
Onkologi/hematologi
Stråleterapi

2. etasje

Brystdiagnosisk senter (BDS)
Medisin

3. etasje

Fø​de
Nyfødt intensiv

___________________________

​Poliklinikkbygg E​

Diagram, teknisk tegning
 

Poliklinikkbygg E markert med blått​

​1. etasje

Barn- og ungdom
Ergoterapi, fysioterapi, logoped og sosionom
Fysikalsk medisin
Nevrologi​​
Ortopedi
Revmatologi

2. etasje
Dialyse
Øye

3. etasje
Dagenhet
Endoskop
Gynekologi
Kirurgi
Øre-nese-hals

​​___________________________

Adkomstbygg K

NSD-oversikt-adkomstbygg-K.png Adkomstbygget markert i rødt
​Adkomstbygget er sykehusets hovedentré. 

​1. etasje
Apotekutsalg
Kantine
Kiosk 

Resepsjon
Selvinnsjekk
Vaktsentral

2. etasje
Arbeidsområder
Møterom
Plenumsal

​3. til 5. etasje inneholder arbeidsområder og møterom. 

___________________________

Glassgaten​

Fra adkomstbygget kommer man seg enkelt til sykehusets ulike byggningsdeler via glassgaten. Gaten strekker seg over tre etasjer som gir dagslys inn og utsyn mellom byggene. Glassgaten vil være en sentral forbindelsesvei i sykehuset, men også venteområder og møteplass for pasienter, pårørende og ansatte.​​

Glassgaten markert i lyseblått

Glassgaten markert i lyseblått

​___________________________

​​Bygg for psykisk helse og rus

 

NSD-oversikt-bygg-for-psykisk-helse-og-rus-A+B.png

Bygg for psykisk helse og rus består av tre bygg med uteareal mellom byggene. Bygg 1 og 2 vil bestå av tre etasjer, mens bygg 3 lengst ned mot vannet vil bestå av to etasjer. Per idag er følgende avdelinger planlagt i de ulike byggene. 

Bygg for psykisk helse og rus F

1. etasje

Fleksibel akutt
Psykiatrisk akuttmottak

2. etasje

Psykiatrisk akuttseksjon

3. etasje

​Psykiatrisk akuttseksjon
Tverrfaglig rusbehandling (TSB)
_____________________________

Bygg for psykisk helse og rus G

1. etasje

​Sikkerhetsseksjon

2. etasje

​Psykoseseksjon

3. etasje

Aldersseksjon
_____________________________

Bygg for psykisk helse og rus H

1. etasje

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
Psykiatrisk poliklinikk

2. etasje

Psykiatrisk poliklinikk
Seksjon for utviklingshemming og autisme (SUA)​
Utredningsseksjon for unge (USU) ​

Sist oppdatert 06.06.2023