Nyheter om nytt sykehus i Drammen

 • Illustrasjonsbilde gangbro fra Brakerøya
  21. august 2023
  Det bygges gangbro fra Brakerøya stasjon til nytt sykehus i Drammen

  Det vil bli enkelt å ta seg til nytt sykehus i Drammen. I slutten av 2024 vil en ny gangbru fra Brakerøya stasjon over til sykehusområdet være på plass. Fra før er allerede en ny gang- og sykkelbru, rundkjøring og undergang under jernbanen tatt i bruk.

 • Illustrasjonsbilde av kontrollrommet ved siden av analysehallen
  29. juni 2023
  Totalautomasjon fra rørpost til prøvesvaret foreligger

  I nytt sykehus sørger rørpost og en ny analysehall for effektiv og sikker håndtering av blodprøver. 

 • Illustrasjonbilde av en patron som brukes til rørpost
  22. juni 2023
  Rørpost gir raskere og sikrere leveranser

  Blodprøver og legemidler som i dag blir fraktet manuelt, vil i nytt sykehus kunne fraktes gjennom rørpostsystemet.

 • Et rom med medisinsk utstyr
  26. mai 2023
  Utstyrsanskaffelser til nytt sykehus i Drammen

  Når sykehuset står ferdig vil over 40 000 ulike artikler være kjøpt inn eller overført til nytt sykehus. En viktig del av forberedelsene til nytt sykehus er å sikre at alt utstyret man trenger er på plass, på riktig sted og til riktig tid.

 • Et bad med treskap
  31. mars 2023
  Grundig kvalitetstesting av døgnplassene i nytt sykehus

  Mange ulike aktører har vært involvert i å utforme og teste gode og sikre løsninger for pasientrommene i nytt sykehus i Drammen.

 • Pakkemaskinen ble heiset inn i nytt sykehus
  9. mars 2023
  Det første utstyret på plass i nytt sykehus

  Den første leveransen av utstyr markerer en viktig milepæl for arbeidet med nytt sykehus. 

Sist oppdatert 06.06.2023