Illustrasjonsbilder

Se hvordan det nye sykehuset vil bli!


Områderegulering Drammen og Lier

Områderegulering Drammen og Lier

Flyfoto - med sykehusområde markert.

Flyfoto - med sykehusområde markert. Foto: Nils J. Maudal

Brakerøya: Riving av gamle bygg høst 2019

Brakerøya: Riving av gamle bygg høst 2019

Brakerøya: November 2020

Brakerøya: November 2020

Brakerøya: Januar 2021

Brakerøya: Januar 2021

Brakerøya: September 2021

Brakerøya: Septembe​​​r 2021​

Illustrasjonsbilder

Flyfoto av en by
1. Oversiktsbilde av nytt sykehus med Drammen Helsepark
En gårdsplass med en bygning i bakgrunnen
2. Hovedinngang til nytt sykehus i Drammen
Mennesker som går på en sti mellom bygninger
3. Pasienthage ved nytt sykehus 
Folk som går i en stor bygning
4. Adkomstbygg og hovedresepsjon
Folk som går i en bygning
5. Glassgate
En gruppe mennesker i et drivhus
6. Glassgate
En bygning med glassvegger
7. Glassgate
Folk som går inne i en bygning
8. Glassgaten med inngang til psykiatribyggene i enden
En bygning med en bekk foran
9. Psykiatribyggene sett fra Nøstebekken
En vannmasse med bygninger langs den
10. Sykehuset sett fra strandkanten og turstien

 

Sist oppdatert 06.06.2023