Brakerøya

I fremtiden vil Brakerøya være et viktig område for Drammen og omegn. De kommende årene vil Brakerøya være et av landets største byggeområder når en helt ny bydel vokser frem.

Oversiktsbilde over nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.
Illustrasjonsbilde: Link arkitektur, Ratio Arkitekter og Bølgeblikk.

 

Drammens nye nabolag for helse
​​I området rundt det nye sykehuset skal også Drammen Helsepark med ulike helserelaterte tjenester etableres. Det er også prosjektert for videre utvikling av kyststripen fra Brakerøya med Fjordbyen Lier og Drammen

Se filmen "Ditt nye nabolag"
 

Adkomst til Brakerøya i fremtiden

  • Brakerøya stasjon vil bli oppgradert, med enkel adkomst inn til nytt sykehus
  • Det vil bli tilrettelagt for kollektivtrafikk med buss 
  • Nye og sikre gang- og sykkelstier vil etableres
  • Fra Strandveien vil det bli firefeltsvei under jernbanen inn til sykehuset. Rundkjøringen på Strandveien og undergangen under jernbanen er allerede på plass, men veien blir åpnet for publikum først om noen år

Les mer om adkomst til Brakerøya under spørsmål og svar.

​Tilgjengelig turområde​

Gangstien langs vannet vil være tilgjengelig under hele byggeperioden, og når sykehuset står ferdig vil hele området fremstå som enda mer attraktivt med flott tursti. Sist oppdatert 20.03.2024