Ansvar og organisering

Ansvaret for nytt sykehus i Drammen er delt mellom to ulike prosjektorganisasjoner, som jobber tett sammen. En for byggeprosessen og en for å klargjøre organisasjonen til den fremtidige sykehusdriften.

Byggherre: Helse Sør-Øst RHF

​​​

Byggetomta på Brakerøya
Helse Sør-Øst RHF er byggherre med ansvar for planlegging, gjennomføring og bygging av det nye sykehuset. Helse Sør-Øst RHF har leid inn ressurser fra Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. 
 
Prosjektorganisasjonen ledes av prosjektdirektør Arnstein Hodne

Sykehusdrift: Vestre Viken HF

Sykehusansatte på jobb
 
Vestre Viken er bestiller av sykehuset, og er helseforetaket som vil bli ansvarlig for driften i det nye sykehuset. Prosjektorganisasjonen tilknyttet Vestre Viken har vært drivende gjennom hele idé-, konsept- og forprosjektfasen. 

​Et helt nytt bygg krever nye måter å jobbe på, og nye teknologiske løsninger gir gode forutsetninger for å tenke nytt. Vestre Vikens prosjektorganisasjon har ansvar for å klargjøre sykehuset og alle ansatte til drift. Dette gjøres gjennom følgende tiltak:

Medvirkning

 • Prosjektorganisasjonen har ansvar for å etablere en effektiv og god struktur for medvirkning fra sykehusets ansatte, slik at det sikres god forankring hos driftsorganisasjonen. 

​Organisasjonsutvikling

 • Støtte og sikre linjeorganisasjonens arbeid med å tilpasse arbeidsprosesser til nytt bygg.

Forberede de ansatte til nytt sykehus

 • Sørge for at det etableres et godt arbeidsmiljø for sykehusets ansatte og forberede dem til innflytting i nytt sykehus
 • Sikre god overgang fra prosjekt til drift
 
​Vestre Vikens prosjektorganisasjon ledes av prosjektdirektør Mai Bente Myrvold.
Kontakt prosjektorganisasjonen
 

Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt et eget prosjektstyre med ansvar for å gjennomføre prosjektet i tråd med de rammer og forutsetninger som er lagt til grunn av styret i Helse Sør-Øst RHF.  Prosjektstyret rapporterer til styret i Helse Sør-Øst RHF via administrerende direktør.
 
Prosjektstyret er gitt eget mandat fra styret i Helse Sør-Øst RHF. 
Leder
Anne-Hilde Bråtebæk (Direktør bygg/eiendom, Helse Sør-Øst RHF)

Nestleder
Hanne Gaaserød (Økonomidirektør, Helse Sør-Øst RHF)

Medlemmer
Gro Seim (Partner Albaran)
Alice Beate Andersgaard (Administrerende direktør, Sykehuset Innlandet HF)
Erik Bjørnstad (Avdelingssjef, Vestre Viken)
Lisbeth Sommervoll (Administrerende direktør, Vestre Viken)
Toril Morken (Tillitsvalgt, Den norske legeforening, Vestre Viken HF)
Tom Frost (Tillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund, Vestre Viken HF)​

Observatør
Rune Kløvtveit (Leder brukerutvalget, Vestre Viken HF)
 

Det er etablert en egen samhandlingsstruktur for å sikre et strukturert samarbeid mellom prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen og Vestre Viken HF gjennom hele prosjektfasen. Samhandlingen skjer på alle nivåer mellom prosjektorganisasjonen og Vestre Viken HF, blant annet er det etablert fokusgrupper innen forskjellige funksjoner og temaer.

Vestre Viken HF har ansvar for å sikre forankring og eierskap til de løsninger sykehuset skal overta driftsansvaret for. De har et spesielt ansvar for å bidra med råd ved valg av løsninger basert på driftserfaring for å bidra til driftseffektive løsninger.
Det foreligger egen samhandlingsprosedyre som beskriver ansvar, roller og oppgaver. Prosedyren blir revidert ved oppstart av ny fase. Strukturen er benyttet i tidligere utbyggingsprosjekter i Helse Sør-Øst.

Samhandlingen mellom prosjektet og helseforetaket har som formål å oppnå: 

 • At pasientens helsetjeneste og de ansattes arbeidsplass blir ivaretatt med funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger i sykehuset
 • Engasjement, forankring og eierskapsfølelse hos Vestre Viken HF som grunnlag for god og vellykket organisasjonsutvikling og drift
 • Et godt arbeidsmiljø for sykehusets ansatte

Byggherre Helse Sør-Øst RHF har inngått kontrakter for arkitekt- og rådgivertjenester til å prosjektere det nye sykehuset i Drammen. Prosjekteringsteamet består av syv fagvise kontrakter. 

 • Arkitekttjenester 
  Link arkitektur med underleverandør Ratio arkitekter AS og Bølgeblikk arkitekter AS

 • Bygg
  Rambøll med underleverandører Norconsult AS og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma AS

 • VVS​
  Erichsen & Horgen AS med underleverandør Multiconsult ASA

 • EL/IKT
  Cowi AS med underleverandør Ing. Per Rasmussen AS

 • Miljø
  Multiconsult Norge AS med underleverandør Erichsen & Horgen AS

 • Brann
  Norconsult AS med underleverandør Rambøll Norge AS

 • Utstyrsrådgiver
  Norsyko AS

Alle entrepriser og anskaffelser utlyses på doffin.no​
Les mer om entrepriseplan på prosjektsiden til Helse Sør-Øst​​

 
Sist oppdatert 20.03.2024