Wisløff slutter første halvår 2018

Administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff, trer ut av stillingen i løpet av første halvår 2018. Etter avtale med styreleder orienterte han om dette på en ledersamling i foretaket torsdag.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 19.10.2017

​ - Jeg føler tiden nå er inne til å levere «stafettpinnen» videre. Jeg fyller 67 år i februar neste år, og når jeg slutter vil jeg ha vært administrerende direktør i nærmere 8 år. Foretaket har en robust økonomi, leverer godt på kvalitet og pasientsikkerhet og på de øvrige politiske styringsmål. I tillegg er alle nødvendige politiske vedtak vedrørende nytt sykehus i Drammen på plass, herunder er det bevilget midler på statsbudsjettet. Jeg synes det derfor er riktig at det er en ny direktør som i løpet av første halvår neste år kan gå inn i forprosjektfasen, og følge denne viktige prosessen helt til mål, sier Wisløff.

Når Wisløff ikke lenger blir å finne i sjefsstolen i foretaket kan han se tilbake på en lang lederkarriere.  Det kan nevnes at han har innehatt stillinger som ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, rådmann i Drammen, fylkesrådmann i Vestfold, rådmann i Lier og viseadministrerende direktør i Kommunenes Sentralforbund. Han har vært administrerende direktør i Vestre Viken HF siden 9. august 2010.

Styret i Vestre Viken vil starte rekrutteringsprosessen for ny administrerende direktør i forbindelse med sitt styremøte 30.oktober.

Nils Wisløff 2.jpg
Administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff.