Vital dialyseenhet i over 20 år

Godt arbeidsmiljø, høyt faglig nivå og god omsorg både for pasienter og kollegaer. Dialyseenheten på Kongsberg sykehus har rundet sine første 20 år og er bedre rustet enn noen gang.

Publisert 24.08.2021
Sist oppdatert 06.06.2023
Ingveig Andersen, Åsmund Meen, Mette Andersen Rygh, Hanne Ugelstad, Randi Kvamme Sandvik,  Anita Røgeberg Cowles
TRIVES: Ingveig Andersen, Åsmund Meen, Mette Andersen Rygh, Hanne Ugelstad, Randi Kvamme Sandvik og Anita Røgeberg Cowles jobber på dialyseenheten. Synne Frogner og Tommy Aronsen jobber også på dialysen,, men var ikke var tilstede da bildet ble tatt.

I 1969 startet man opp med dialyse ved Drammen sykehus, og i 2000 startet dialysen Kongsberg som en satellitt under Drammen sykehus.

I tillegg til en faglig dyktig stab med sykepleiere har dialyseenheten det siste året fått en egen overlege med spesialitet på nyresykdommer. Og snart kommer det en lege i spesialisering som skal styrke laget.

- Økende behov fremover

Siden oppstarten for over 20 år siden har aktiviteten vært økende og behandlingen blitt mer kompleks og mer tilpasset hver enkelt pasient.

I dag har Kongsberg en dialyseenhet med fem faste plasser mandag til fredag på dagtid som driftes av fem sykepleiere. Kongsberg samarbeider fortsatt veldig tett med Drammen, og de to sykehusene avlaster hverandre ved mulighet.

- Det er et økende behov for dialyseplasser. Vi ser for oss en enhet som fortsatt vil være preget av stor utvikling i årene som kommer, forteller avdelingssykepleier Anita Røgeberg Cowles.

I 2020 feiret enheten altså 20 år ved Kongsberg sykehus.

- Samme år startet vårt første sykepleier videreutdanning innen nefrologi. I tillegg fikk vi også for første gang ansatt nefrolog (spesialist i nyremedisin) i medisinsk avdeling. Begge to er viktige for å utvikle enheten vår fremover. Vi er veldig stolte over avdelingen vår. Pasientene våre trives svært godt og de ansatte er faglig engasjerte og har det godt på jobb, sier Anita Røgeberg Cowles.

Får hjelp til å rense blodet

Hanne Ugelstad fra Kongsberg har jobbet ni år som fagutviklingssykepleier på dialyseenheten. Før det jobbet hun 10 år på Rikshospitalet, hvorav flere år på dialyseavdelingen.

Hun forteller litt om arbeidet de gjør:

- Pasienter hos oss kommer gjerne hit tre ganger uka og er tilkoblet en dialysemaskin fire timer hver gang. De har kommet i en situasjon der nyrene svikter og kan ikke lenger gjøre den jobben som skal gjøres 24/7. De trenger hjelp til å få gjort rensejobben som nyrene vanligvis gjør. Dialysemaskiner renser blodet for avfallsstoffer og fjerner overskuddsvæske i kroppen. Helt livsnødvendig for pasientene å få dette gjort, forteller Hanne Ugelstad.

- Fantastisk arbeidsmiljø

Når fagutviklingssykepleieren blir bedt om å fortelle hvordan hun trives på jobb, så smiler hun fra øre til øre.

- Det er fantastisk å jobbe her. I 2015 nominerte vi oss selv til arbeidsmiljøprisen på Kongsberg sykehus fordi vi synes vi har så godt arbeidsmiljø. Vi vant den prisen og fikk diplom for det. Vi jobber veldig tett sammen og er flinke til å se hverandre, oppmuntre og gi hverandre gode tilbakemeldinger. Samtidig setter vi pris på gode faglige diskusjoner. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag. Dette er en unik, liten avdeling, smiler Hanne Ugelstad.

Dialyseavdelingen på Kongsberg sykehus.
 

Tett på pasientene

Sykepleierne Ingveig Andersen fra Efteløt og Mette Andersen Rygh fra Lampeland har jobbet på dialyseenheten i henholdsvis 2,5 og 3 år.

- Vi er en liten avdeling og jobber tett på ansatte og pasienter. Vi hjelper hverandre. Pasientene gir oss tilbakemeldinger på at de ser vi har det godt på jobb. Det er jo veldig fint å høre, sier Ingveig Andersen.

Ved å ha dette tilbudet lokalt på Kongsberg slipper pasientene å reise lenger enn nødvendig.

-  Alternativet hadde vært å dra til Drammen sykehus flere ganger i uken. Derfor er fint å kunne tilby dette lokalt, samtidig som vi har et veldig godt samarbeid med avdelingen i Drammen, forteller Mette Andersen Rygh.

- Vi jobber tett på pasientene. De fleste kommer til oss tre ganger i uken. Dette medfører at vi blir svært godt kjent og at vi i større grad deler både de sorger og seierne pasientene våre måtte gå gjennom, sier de to sykepleierne.

Første nyrespesialisten på sykehuset

Han er oppvokst på Lampeland i Numedal, men har nå etablert seg med familie på Kongsberg.

Åsmund Meen ble for et år siden ansatt som overlege på medisinsk avdeling på Kongsberg sykehus. Han er indremedisiner og har nyresykdommer som spesialitet.

- Jeg jobbet som assistentlege på Kongsberg sykehus fra 2011 til 2016. Etter det jobbet jeg fire år på Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø, der jeg tok siste del av spesialiseringen for å bli indremedisiner og hele spesialiseringen i nyresykdommer, eller nefrologi som det heter. Sommeren 2020 var jeg tilbake på Kongsberg sykehus som overlege, forteller Åsmund Meen.

Han er dermed den første nefrologen som er ansatt på Kongsberg sykehus med Kongsberg som arbeidsplass. Dialysen er fortsatt en satelittavdeling under Drammen sykehus.

- Helt siden dialysen ble startet for 20 år siden har det vært en god oppfølging av nefrologene i Drammen som har hatt dialysen på Kongsberg under sine «vinger». Det er fortsatt nefrolog fra Drammen tilstede noen dager i måneden. Vi har et godt samarbeid med det sterke nefrologiske miljøet i Drammen og dialyseavdelingen der, og stor glede av dette, forteller han

- Jeg har mye erfaring fra Nord-Norge og samarbeid med dialysesatelitter, og opplever enheten i Kongsberg som veldig veldrevet og god. Det faglige nivået til sykepleierne er imponerende, skryter overlegen.

Åsmund Meen.

Åsmund Meen er overlege og nefrolog på Kongsberg sykehus.

Er lokalpatriot

Det å få lov til å komme tilbake til sitt hjemmeområdet og jobbe på lokalsykehuset ser Åsmund Meen som et stort privilegium.

- Jeg føler veldig sterkt for Kongsberg sykehus, og jeg må innrømme at jeg er patriot overfor Kongsberg og regionen. Derfor føler jeg meg privilegert som får lov til å jobbe her, sier han.

Overlegen forteller at de vanligste årsakene til nyresvikt er langvarig høyt blodtrykk og diabetes, i tillegg er det en rekke andre sykdommer som kan skade nyrene.

- Mengden pasienter i Norge som trenger nyreerstattende behandling øker. Det henger i stor grad sammen med at vi blir eldre og holder oss friskere lengre, forteller Åsmund Meen.

Styrker laget med en lege i spesialisering

I løpet av høsten skal laget på Kongsberg styrkes med en lege i spesialisering (LIS-lege) som skal begynne utdanningsløpet innen spesialiteten nyremedisin.

Det blir også første av sitt slag på sykehuset.

- Vi skal få på plass en nyremedisinsk LIS-lege som begynner utdanningsløpet sitt her. Så fortsetter vedkommende i Drammen og på Oslo universitetssykehus og blir utdannet nefrolog. Vi kan jo håpe at denne legen kommer i retur etter endt utdanning, slik at vi får bygd opp et større nyremedisinsk- og dialysemiljø her. På den måten styrker vi oss til den forventede pasientveksten, som kommer over hele landet, forteller Åsmund Meen.