Vinner av Forbedringsprisen 2023 er kåret

Forbedringsprisen 2023 gikk til et arbeid som har gitt økt arbeidsglede og mindre stress i arbeidshverdagen, og ble delt ut på den årlige ledersamlingen i Vestre Viken.

Publisert 04.09.2023
En gruppe mennesker som holder blomster
​Forbedringsprisen 2023 går til Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avd. for laboratoriemedisin, Med. Mikrobiologi, seksjon Bærum sykehus for arbeidet "En bedre arbeidshverdag og ingen overtid på arbeidsplassene blodkultur og prøver fra inneliggende pasienter."

Teamet har bestått av:

Forbedringsteamleder: Merete Ueland, seksjonsleder​
Målansvarlig: Navdeep Kaur, overbioingeniør
Teamdeltakere: Mette Voldhaug, overbioingeniør, Birgit Paulsen, fagbioingeniør og Muna Abdi, bioingeniør.

Prisen er på 15 000 kr og skal brukes til forbedringsarbeid eller utvikling av kompetanse i forbedringskunnskap.​​

Økt arbeidsglede og mindre stress

Juryen viser til at forbedringsarbeidet illustrerer den kraften og potensialet som finnes i et systematisk arbeid drevet av klinikerne selv. Det er god dokumentasjon for at det å få tid og mulighet til å delta i forbedringsarbeider og utvikle helsetjenesten i sitt daglige arbeid, øker arbeidsgleden og gir mening for fagfolk. Resultatene er her oppnådd ved at ansatte systematisk har gått gjennom sine arbeidsprosesser og "hatt ideer, testet ut og organisert disse annerledes."

Noen av endringsideene som er testet ut og implementert er:

  • ​Flyttet ulike arbeidsoppgaver til der det er mest hensiktsmessig
  • Samlet enkelte prøver og analyser til en arbeidsplass
  • Endret rekkefølge på analysering av prøver
  • Jobbet med mindre batcher
  • Innført "instrumentperson" og overført hensiktsmessige oppgaver dit

Resultatet er at endringene som er gjennomført har bidratt til økt arbeidsglede og mindre opplevd stress blant personalet, redusert overtid fra over 50 prosent av dagene til under åtte prosent av dagene. Samtidig har de oppnådd økt kvalitet ved at prøvesvar kommer raskere til rekvirent med færre avvik, noe som er viktig for pasientsikkerheten.​

Høyt nivå blant de nominerte

​​Juryen har bestått av avdelingssjef brukerstyring og brukermedvirkning Anne-Lise Kristensen, helsefaglig sjef Solveig Tørstad, fagansvarlig for forbedringskunnskap Åse Stavland Lexberg og kvalitetssjef Hanne Juritzen.​

Det var et høyt nivå på de nominerte og arbeidene er til inspirasjon og læring for andre seksjoner og avdelinger. Arbeidene har stor betydning for pasienter, pasientsikkerhet, kvalitet, arbeidsflyt og ansattes arbeidshverdag. Tusen takk til alle som gjør en ekstra innsats for å utvikle og forbedre helsetjenesten.