Viktige funn om atrieflimmer

En måling av hjertets venstre forkammers volum vil kunne si noe om hvem som har økt risiko for å utvikle atrieflimmer i fremtiden.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 08.05.2023

Bildet viser Peter S. Rønningen ved en ultralysmaskin
DOKTORGRAD. Lege og forsker Peter Selmer Rønningen ved Bærum sykehus.

Fredag 5. mai forsvarte lege og forsker Peter Selmer Rønningen ved Bærum sykehus sin avhandling «Left Atrial Volumes in the Akershus Cardia Examination 1950 Study – Relation to antecedent blood pressure and prediction of incident atrial fibrillation” for graden PhD.​

Risiko for atrieflimmer​

I sin avhandling har Selmer Rønningen brukt data fra Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950.

ACE 1950 er en befolkningsstudie der 3.706 personer født i 1950 ble omfattende undersøkt i 2012-2015 og følges fremover i tid. I tillegg var informasjon om deltakernes blodtrykk tilgjengelig fra en annen studie gjennomført på 90-tallet. 

- Arbeidet mitt har dreid seg om volumet av hjertets venstre forkammer målt med ultralyd og betydningen dette har for utviklingen av atrieflimmer, forteller Selmer Rønningen, som til daglig arbeider ved forskningsavdelingen på Bærum sykehus.

- Vi fant at blodtrykket tidlig i 40-årene har sammenheng med volumet av venstre forkammer to tiår senere. Videre fant vi at volumet av venstre forkammer kunne forutsi hvem som utviklet atrieflimmer i oppfølgingstiden. Funnene har betydning for forståelsen av sykdomsutvikling samt for bestemmelse av risiko for fremtidig sykdom, forteller han.​


Følger opp forskningen videre

- Hvordan du har opplevd å jobbe med doktorgraden?
- Å jobbe med doktorgraden har vært fantastisk. Forskningsavdelingen på Bærum sykehus har et godt arbeidsmiljø der etablerte forskere og stipendiater jobber tett sammen. Dette har utgjort en god støtte og et veldig godt miljø for læring. Jeg har gjennom perioden som stipendiat satt stor pris på å den kontinuerlige opplevelsen av å lære noe nytt. 

- Hva er planene dine videre?
- Jeg fortsetter med forskning og er allerede i gang med å koordinere 10-års oppfølgingsundersøkelsen av ACE 1950, der alle deltakerne inviteres til ny undersøkelse inkludert hjerteultralyd ved sykehuset. Vi vil dermed få gode data med 10 års mellomrom som vil danne grunnlag for mye mer forskning, avslutter Peter Selmer Rønningen.