Viktige funn i Covid-19-studie

Covid-19-studien på Bærum sykehus (COBRA) har resultert i viktige funn og flere forskningsartikler.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 29.07.2020
Sist oppdatert 18.01.2024

Hittil i år er det publisert to artikler fra COBRA-studien i Tidsskriftet for Den Norske Legeforening.
Nå er artikkel nummer tre fra Covid-19-studien på Bærum sykehus publisert i det internasjonale tidsskriftet Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (SJTREM).

Viktige funn

Marius Myrstad, overlege og leder for COBRA-studien ved Bærum sykehus forteller at den siste artikkelen omhandler nytteverdien av NEWS2, qSOFA og andre kliniske skåringsverktøy som er i bruk i hele Vestre Viken, når det gjelder å tidlig kunne identifisere Covid-19-pasienter som utvikler et alvorlig sykdomsforløp.

Overlege Marius Myrstad

LEDER STUDIEN. Overlege Marius Myrstad er leder for COBRA-studien ved Bærum sykehus. (Foto: Arnljot Tveit, Bærum sykehus)

- Dette funnet er viktig og det vil ha stor praktisk betydning dersom det kommer en ny bølge av Covid-19-pasienter, forteller Myrstad.

Se også nyhetssak og video fra oppstarten av studien her

Kom raskt i gang

Ifølge Myrstad er det spesielle med kvalitetsstudien COBRA både hvor raskt den kom i gang og at man før noen andre i Norge har publisert flere forskningsartikler.

Myrstad opplyser at første pasient ble lagt inn 9. mars 2020, protokoll ble skrevet 12. mars og godkjent av personvernombudet 16. mars.
Pasient nummer 42 ble inkludert 31. mars.
Første artikkel ble sendt inn 1. april og publisert 9. april 2020.

Her kan du lese artikkelen i Scandinavian Journal of Trauma.

Under finner du lenker til de to artiklene i Tidsskriftet for Den Norske Legeforening:

Komplikasjoner og dødelighet blant pasienter innlagt med covid-19

Covid-19: Symptomer, forløp og bruk av kliniske skåringsverktøy hos de 42 første pasientene innlagt på et norsk lokalsykehus