Video i legebilen

Videosamtale med AMK har vært svært vellykket. Nå kan legen i legebilen også se video under utrykning.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 13.01.2022
Sist oppdatert 11.01.2024

Målet med prosjektet var å gi AMK-sentralen, som tar imot nødtelefoner på 113, mulighet til å se video. Men det er ikke bare operatørene på AMK som kan ha nytte av video.

– Ved alvorlig sykdom eller ulykker, rykker ofte legebilen ut fra Dammen. Den er bemannet med anestesilege og Paramedic. Vi så tidlig nytten av at legen også kan se hva som skjer underveis til pasienten. Derfor har vi nå etablert en mulighet til å videreformidle videoen til legen. Dette gir legen mulighet til å vurdere, gi råd og forberede seg best mulig til det som venter, forteller avdelingssjef og prosjektleder Lise-Mette Lindland.

Legebilen i Drammen.

Legen under utrykning har nå mulighet til å se videosamtalen som gjennomføres med AMK.

 

Nyttig verktøy

Tilbakemeldingene som Vestre Viken har fått på løsningen med videosamtale til 113, viser at dette er et nyttig verktøy. For innringerne oppleves det som trygt og nyttig å kunne vise video fra et hendelsessted. Mange har gitt uttrykk for at det er lettere å vise fram problemet på video, enn å beskrive det med ord.

I oktober 2021 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant de innringerne som har brukt løsningen. Et av spørsmålene omhandlet den tekniske løsningen. Her svarte det store flertallet at det var svært enkelt å bruke.

De ble også spurt om de opplevde videosamtale som nyttig i samtale med 113.  Her svarte også det store flertallet at det hadde vært svært nyttig.
Den første videosamtalen ble gjennomført 7. april 2021. Fram til årsskiftet ble det totalt gjennomført 1856 videosamtaler.

Lege gjennomfører videosamtale

Videosamtalen som AMK gjennomfører med innringer til 113 , kan nå også sees av legen som er under utrykning (illustrasjonsfoto).

Prosjektet mot slutten

Prosjektet med å utvikle en god videoløsning for AMK, har pågått siden september 2020. Prosjektet har vært organisert som en innovasjonsprosjekt, noe som innebærer et samarbeid mellom Vestre Viken og en ekstern samarbeidspartner.
Prosjektet nærmer seg nå en avslutning.

– Vi har fått utviklet et godt system som er skreddersydd for AMK. Det innebærer blant annet integrasjon mot andre datasystemer i AMK. Selv om prosjektet nå nærmer seg slutten, så skal vi fortsette å videreutvikle både systemet og måten vi bruker video på. Men vi er ikke i tvil om at video har kommet for å bli, gjør oss i stand til å yte bedre tjenester til de som trenger det, sier Lindland.

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no