Vestre Vikens innovasjonspris 2023 utdelt

Årets innovasjonspris tildeles et prosjekt med stor nytte for pasientene og helsetjenesten og med høy og positiv nyhetsverdi for Vestre Viken.

Publisert 04.09.2023
En gruppe mennesker som står på en scene med et sertifikat

Vestre Viken er fremoverlent og gode på innovasjon, og er blant de foretakene i Norge med høyest innovasjonsaktivitet. Dette er andre gang innovasjonsprisen tildeles.  

Årets pris går til arbeidet med «Innføring av kunstig intelligens i bildediagnostikk».

Innovasjonsprisen, som er på 15.000 kroner, ble overrakt på ledersamlingen 31. august av administrerende direktør Lisbeth Sommervoll. Pengene skal brukes til nye utviklingsformål. 

- En slik pris bidrar til å bygge en innovasjonskultur i Vestre Viken. Nytenkning er nødvendig for utviklingen av våre tjenester til det beste for brukerne, samtidig som det er med på å bygge et godt omdømme for Vestre Viken, sier Sommervoll.  

I år kom det inn 9 nominasjoner. Kandidatene har blitt vurdert ut fra nytten for pasienten og helsetjenesten, arbeidets kvalitet og muligheten for spredning av innovasjonen til andre sykehus.

Juryen for innovasjonsprisen bestod av Mark Miller fra Brukerutvalget, Robert Nystuen - spesialrådgiver i Teknologi, Anders Debes – direktør medisin og helsefag, og Kristine Sahlberg – avdelingssjef for forskning og innovasjon.

Kunstig intelligens i bildediagnostikk

Avdeling for bildediagnostikk innførte kunstig intelligens på frakturer på Bærum sykehus 29. august i år. De har anskaffet en plattform, som muliggjør å installere flere ulike applikasjoner – og her vil det komme mange applikasjoner fremover.

Vestre Viken er først ute i Norge med å implementere kunstig intelligens i helsetjenesten, og har fått et ansvar på dette området fra HSØ – i å bistå andre foretak. 

Arbeidet har vært nyskapende, har stor nytte for både pasient og helsetjenesten. Det har vært stor grad av samarbeid med blant annet Legevakt, ortopeden, personvernombud, informasjonssikkerhet, brukerrepresentanter, Sykehuspartner og Philips som er leverandør. Anskaffelsen av denne plattformen gjør det mulig å hente mange gevinster på flere områder i fremtiden og installering av nye løsninger blir enklere fremover.


- Innføring av kunstig intelligens i helsetjenesten er ett av flere nødvendige tiltak for å møte utfordringene i helsetjenesten fremover. Vestre Viken er helt i front på dette feltet og jeg er svært spent på å se hvilke gevinster vi kan høste av satsningen, både for pasienter, medarbeidere og fagutviklingen fremover, forteller direktør for medisin og helsefag, Anders Debes.