Vestre Viken og samarbeidskommunene satser stort på FACT ung

2. september starter Vestre Viken opp med FACT ung, et tilbud for de ungdommene som faller mellom de eksisterende hjelpetilbudene.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 26.08.2022

​​FACT Ung er et tilbud for unge mellom 12 – 18 år (med eventuell oppfølging frem til fylte 25 år). Behandlings- og oppfølgingstilbudet består av tverrfaglige team, og har som mål å hjelpe de ungdommene som av forskjellige årsaker ikke klarer eller vil benytte seg av de vanlige hjelpetilbudene som allerede eksisterer. FACT ung skal fokusere på ungdommer med sammensatte og langvarige utfordringer, og som har behov for hjelp fra flere tjenester samtidig. ​​

Mona Grindrud

– Ungdom med alvorlig funksjonsfall, hvor psykisk helse er en del av bildet, og som profiterer på samordnede tjenester, er de viktigste. spesialrådgiver i BUPA og prosjektleder for FACT Ung Mona Grindrud.​​​​

Den største satsningen i Norge på feltet 

For flere ungdom er ikke de eksisterende hjelpetilbudene tilstrekkelige, og det er behov for bedre løsninger for å hjelpe de som faller mellom. Vestre Viken og samarbeidskommunene har valgt å satse stort på FACT ung, og er per dags dato den største satsningen i Norge på dette feltet. 

Tilbudet vil implementeres i de 22 kommunene i Vestre Vikens opptaksområde, og vil kunne inkludere opptil 450 ungdommer. Fordelt på de 22 kommunene vil det være seks team. I dag er fire av seks team fullsatte, og det jobbes med å få på plass de to siste teamene. Satsingen er et prosjekt, og det vil ta tid før det er et godt implementert tilbud. Frem til 2026 vil FACT ung være et prosjekt. Målet er at FACT ung skal være i ordinær drift innen 2026.

Oppstarts dagen er 2. september, og markeres med en bli-kjent og opplæringssamling i Drammen med de ansatte i FACT Ung-teamene. Her vil teamene bli bedre kjent, og det vil bli gitt en offisiell pressemelding i forkant.

– På samlingen vil teammedlemmene møtes for første gang, og arbeidet med å bli et tverrfaglig og tverretatlig team starter. Det er ansatt kompetente, erfarne og motiverte personer fra kommunene og Vestre Viken HF, sier Grindrud.​

Et unikt tilbud ​

Oversatt til norsk kan vi si at FACT (Flexible Assertive Community Treatment) står for fleksibel aktiv oppsøkende behandling. Som navnet tilsier er det et fleksibelt tilbud, som innebærer at behandlingen av unge kan utføres andre steder enn i det typiske behandlingsrommet. Teamet kan komme hjem til pasienten, til skole eller hvor enn ungdommen måtte ønske det. Og nettopp fordi teamet er tverrfaglig og tverretatlig, vil det ha kompetanse til å kunne hjelpe til på de aller fleste områder. Teamet vil også kunne møte ungdommen utover ordinær arbeidstid.
 
Tilbudet er unikt fordi både kommunene og spesialisthelsetjenesten opererer sammen i ett team, og med en arbeidsform og organisasjonsmodell som skal motvirke ansvarspulverisering, silotenkning og kasteballspill. Tilbudet skal være frivillig, og undommen behandles ikke med tvang. 

Riktig retning for å bedre tilbudet
Grindrud forteller at hjelpetilbudet er en tilgang til håp og utvikling, og et integrert samarbeid i riktig retning for å bedre tilbudet for ungdom som faller utenfor de ordinære tilbudene som finnes i dag.

– Nasjonale føringer ber kommunene og helseforetakene gi samtidige og integrerte tjenester. Gode erfaringer fra FACT Voksen gjorde at Helsefellesskapet i Vestre Viken-området ønsket opprettelse av FACT Ung-team. Etter mye forberedelser, går startskuddet for teamene den 2. september, Forteller Grindrud.