Vestre Viken inngår innovasjonspartnerskap med Incendium AS

Vestre Viken og Incendium AS inngår avtale om innovasjonspartnerskap for prosjektet «Videosamtale med AMK».

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 22.10.2020
Sist oppdatert 11.01.2024
Vestre Viken inngår innovasjonspartnerskap med Incendium.
Fra venstre: Mari Haugen (Making Waves), Inger Lise Hallgren (klinikkdirektør prehospitale tjenester, Vestre Viken, Steinar Mangersnes (Kind People), Hans-Christian S. Platou, fagsjef medisin PHT-VVHF og Lise-Mette Lindland (prosjektleder)

Vestre Viken har blitt tildelt midler fra Innovasjon Norge til å utvikle løsninger for prosjektet «Videosamtale med AMK» i samarbeid med næringslivet.

Det innovative prosjektet går nå inn i neste fase etter at Vestre Viken nå har inngått innovasjonspartnerskap med det danske selskapet Incendium AS, etter en omfattende offentlig anbudsprosess.

Målet er å lage en løsning for videosamtale som mellom innringer som ringer 113 og AMK-sentralen. Legevakten i Drammen er også en samarbeidspartner i prosjektet.

Kontrakten med Incendium har en verdi på 5,7 millioner kroner, men prosjektet har en total investeringsramme på cirka åtte millioner kroner.

Riktigere forståelse av situasjonen

Videosamtale kan potensielt redde flere liv.

- I tillegg til lyd vil video gi AMK-operatørene bedre situasjonsforståelse for å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv. Det er behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell, forteller Lise-Mette Lindland, som er prosjektleder for «Videosamtale med AMK».

Det å kunne se det samme som innringer vil kunne føre til færre misforståelser – og kan gi operatøren på AMK en riktigere forståelse av situasjonen. Det er operatøren som initierer når videoanrop skal brukes.

Målet er å være i gang med testing hos AMK Drammen innen utgangen av 2020.

SE VIDEO SOM FORKLARER DETTE

 

Samarbeid mellom privat og offentlig sektor

Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. 

I tillegg til pengestøtten som prosjektet har fått bistår Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Digitaliseringsdirektoratet med rådgivning og kompetanse i prosjektperioden.

- Vi er veldig positive til prosjektet, sier Espen Presthus (foran), Steinar Smith (bak t.v.) og Hans-Christian S. Platou.

- Vi er veldig positive til prosjektet, sier Espen Presthus (foran), Steinar Smith (bak t.v.) og Hans-Christian S. Platou.

- Lettere å sende ut riktig ressurs

Espen Presthus og Steinar Smith jobber begge på AMK-sentralen i Vestre Viken hvor Espen er operasjonsleder og verneombud, mens Steinar er plasstillitsvalgt for sykepleierne på AMK.

- Vi er veldig positive til prosjektet. Muligheten for å få se levende bilder hos den som ringer inn kan gjøre at vi får en bedre forståelse av hvordan pasienten har det. Det vil gjøre det lettere å sende riktig ressurs ut for å hjelpe. Det er noe helt annet å ha muligheten til å se situasjonen gjennom videobilder fremfor kun å høre lyd og få beskrivelser. Et viktig poeng er at det er vi som er AMK-operatører som bestemmer om – og når – video skal brukes. Det er ikke alle situasjoner der video er nødvendig, og det vil nok også være situasjoner der videooverføring ikke er mulig eller tilrådelig. For eksempel hvis det er dårlig mobildekning eller det er nødvendig å spare mobilbatteri for den som ringer inn, forteller Espen Presthus og Steinar Smith.

- Gleder oss til prosjektet

Incendium gleder seg til å ta fatt på utviklingsoppgaven sammen med partnere og Vestre Viken HF.

- Vi er både stolt og takknemlig over å få denne muligheten for å bidra med utvikling av ny teknologi og vår erfaring fra liknende prosjekter i norsk brannvesen og dansk helsesektor. Vi gleder oss til å løfte denne oppgaven sammen med våre partnere: Making Waves (Oslo), KindPeople (Stavanger), Public Intelligence (Odense) og i tett samarbeide med Vestre Viken. Vårt mål er at bruk av teknologi i praksis skal bety større trygghet for medarbeidere og innbyggere. Dette prosjektet kommer i høy grad til å støtte opp om den målsettingen, forteller Thomas Baun, som er direktør i Incendium.

Følg med på prosjektets nettside