Vestre Viken har flest lærlinger i Helse Sør-Øst

Det er stadig flere som får lærlingplass ved helseforetakene i Helse Sør-Øst. – Vi ønsker lærlinger velkommen til oss, sier Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 09.09.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
Helsefagarbeider-lærlingene Anniken Fedje Hjalland, Mai Helen Selbo Ruud og Eva Christin Van ved Drammen sykehus.
Helsefagarbeider-lærlingene Anniken Fedje Hjalland, Mai Helen Selbo Ruud og Eva Christin Van ved Drammen sykehus.

Anniken Fedje Hjalland (19) fra Konnerud i Drammen er i gang med sitt andre år som helsefagarbeider. Hun er lærling på medisinsk post 2 på Drammen sykehus. Fedje Hjalland stortrives som lærling og er veldig fornøyd med både miljøet og det faglige opplegget.

– Jeg har vært her ett år og trives både på post og i det kollegiale miljøet. Er det noe jeg lurer på, er det alltid folk rundt meg som passer på at jeg får svar og lærer. Forhåpentligvis får jeg lov til å jobbe videre på sykehuset også når læretiden min er over, sier Anniken Fedje Hjalland.

Fra 2016 til 2019 var det en nedgang i antallet lærlinger i Helse Sør-Øst. I Nasjonal helse- og sykehusplan ble det derfor stilt krav om at antall lærlinger – både i helsefag og i andre lærefag – skulle øke. I tråd med satsingen har antall læringer økt fra 2020 til 2022.

Vestre Viken HF topper statistikken over flest lærlinger blant helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Antall lærlinger per år (01.05) 2018 2019 2020 2021 2022
Akershus universitetssykehus HF *479814
Oslo universitetssykehus HF6962605353
Sunnaas sykehus HF44322
Sykehuset i Vestfold HF3033373836
Sykehuset Innlandet HF5838484958
Sykehuset Telemark HF1819242726
Sykehuset Østfold HF5058656064
Sykehusinnkjøp HF   11
Sykehuspartner HF13437
Sørlandet sykehus HF5644364550
Vestre Viken HF
5153495566
Totalt 341 321 335 341 377
* Akershus universitetssykehus HF (AHUS) kommer noe skjevt ut i oversikten ved at de samarbeider med Oslo universitetssykehus HF om ambulanselærlingene. De har sitt ansettelsesforhold ved OUS.​

​I tillegg til 377 læringer ved helseforetakene i Helse Sør-Øst, er det også ti lærlinger ved Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehus.

Hoveddelen av lærlingene finnes innen ambulansefag og helsefag, men helseforetakene har også lærlinger innen IT, logistikk, portørfag, institusjonskokk, renhold og tekniske fag.

Utviklingen i helsefaglærlinger har hatt en betydelig vekst fra 2018 til 2022, og flere helseforetak har signalisert en ytterligere vekst fra høsten 2022.​​

Antall helsefaglærlinger20182019202020212022
Akershus universitetssykehus HF 
03248
Oslo universitetssykehus HF1310111117
Sunnaas sykehus HF44222
Sykehuset i Vestfold HF1313181817
Sykehuset Innlandet HF5612913
Sykehuset Østfold HF1625313030
Sørlandet sykehus HF1012131213
Vestre Viken HF​​
1721191827
Totalt7894108104127​​

På medisinsk post 3 på Drammen sykehus er det to nye lærlinger. Eva Christin Van (18) og Mai Helen Selbo Ruud (19) fra Drammen har kun tre dager bak seg på jobb.  De er veldig fornøyd med måten de er tatt imot som lærlinger i Vestre Viken HF.

– Første uken var en ren introduksjonsuke. Her fikk vi mye god informasjon, kunne stille de spørsmålene vi lurte på og ble samtidig kjent med de andre i lærlingene. Vi føler oss godt tatt imot og gleder oss til å ta fatt på lærlingtiden, sier Eva Christin Van og Mai Helen Selbo Ruud.

Svein Tore Valsø

Svein Tore Valsø.

Helse Sør-Øst RHF ønsker at enda flere lærlinger skal få muligheten i årene som kommer.

– Vi følger utviklingen ved helseforetakene nøye, og vi ønsker ytterligere aktivitet for å øke antallet plasser for lærlinger, sier Svein Tore Valsø.​

Trives på Kongsberg

Tor Einar Kron Langeland er helsefaglærling på medisin 2 på Kongsberg sykehus. 

I likhet med sine lærlingkollegaer i Drammen trives han godt i rollen som lærling. 

- Jeg blir fulgt godt opp av alle yrkesgrupper som arbeider på posten. Jeg liker spesielt godt å jobbe med de palliative pasientene på posten, forteller den unge lærlingen.

 Tor Einar Kron Langeland er lærling på Kongsberg sykehus.

Tor Einar Kron Langeland er lærling på Kongsberg sykehus.