Vestre Viken har fått sin første spesialist i klinisk nevrofysiologi

Elisabeth S. Navjord er Vestre Vikens første spesialist i klinisk nevrofysiologi.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 22.12.2022
Sist oppdatert 10.01.2023

Elisabeth Navjord

Elisabeth fullførte de to første årene av spesialiseringen ved Oslo Universitetssykehus før hun kom tilbake til Drammen og jobbet her mens hun fullførte LIS-tjenesten. Supervisjon og undervisning har i all hovedsak foregått digitalt, og både Elisabeth, veileder og supervisører har vært svært fleksible og løsningsorienterte. Seksjonsleder og ansvarlig overlege for LIS-utdanningen i KNF-faget ved Oslo universitetssykehus, Kristian Bernhard Nilsen, forteller at samarbeidet har fungert godt og peker på at telemedisin åpner opp for at vi fremover kan få spesialister i flere helseforetak.

I tillegg til å være spesialist i klinisk nevrofysiologi er Elisabeth den første legespesialisten som er utdannet via telemedisin.Telemedisin betyr kommunikasjon med lyd, bilde og medisinsktekniske apparater mellom to foretak.

Interessert i å vite mer om LIS-utdanning hos Vestre Viken? Klikk deg inn på