Vestre Viken har bestått «miljø-eksamen»

Vestre Viken er miljøsertifisert for fjerde gang, som bekrefter at helseforetaket jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 14.12.2023
Et par kvinner med sertifikat
​Administrernde direktør Lisbeth Sommervoll (t.h.) og systemansvarlig Kristi Skinnes med ISO-sertifikatet.

Vestre Viken ble sertifisert for første gang i 2014 som følge av myndighetenes krav om innføring av et miljøstyringssystem i spesialisthelsetjenesten. Sertifiseringsprosessen går i en syklus over tre år.

- Prosessene rundt sertifisering, periodisk revisjon og resertifisering forplikter oss til å ha framdrift, og det skaper en større ansvarsforståelse både hos ledelsen og nøkkelpersonell, forteller Kristi Skinnes, systemansvarlig for miljøledelsessystemet i Vestre Viken.

Flere klinikker, avdelinger og seksjoner i Vestre Viken hadde besøk av KIWA i september, og nå er sertifikatet som bekrefter av helseforetaket etterlever kravene i den internasjonale anerkjente standarden NS-EN ISO14001 mottatt.

- Det viktigste ikke er sertifikatet i seg selv, men at sertifiseringen har ført til en større bevisstgjøring og fremmet en systematisk tilnærming til miljøarbeidet. Sertifikatet er en bekreftelse på at Vestre Viken jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet, sier Skinnes.

Miljøarbeidet er integrert i det overordnede virksomhetsstyringen i foretaket, og anvender de samme systemene som forbedringsarbeid forøvrig i Vestre Viken. Et miljøavvik behandles som alle andre avvik og styrende miljødokumenter finner du i eHåndbok. 

For å få til resultater er det viktig at alle klinikkene og stabene arbeider med å ivareta miljø og klima, og aktivt bidrar til at vi når våre miljødelmål. Bærekraftig miljø inngår i lederavtalene og konkretiserer ledernes ansvar for oppfølging og bidrag til resultatoppnåelse i foretaket.

- Vi har mange miljøengasjerte ansatte i foretaket, og mange av oss skulle gjerne sett at vi fikk til raskere forbedringer. Men vi har klart å redusere de direkte utslippene med ca. 10 % fra 2019 til 2022, og det hadde vi ikke klart uten utålmodige og flinke medarbeidere og ledere, avslutter Skinnes.