Vestre Viken forsker på korona-medisiner

Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt. Målet er å finne en behandlingsform som gir alvorlig syke korona-pasienter en bedre prognose og høyere overlevelse.

Publisert 06.04.2020
Sist oppdatert 06.06.2023

Prosjektet er et omfattende klinisk behandlingsstudie som nylig har startet opp i Vestre Viken. Pasientene som er involvert i studien er innlagt ved Bærum, Drammen, Kongsberg eller Ringerike sykehus.

De er alle alvorlig syke med korona-influensa og deltar frivillig i forskningsprosjektet om å finne en best mulig behandlingsform.

Vestre Viken i et globalt forskningsprosjekt

Forskningsprosjektet er initiert av Verdens helseorganisasjon (WHO). Prosjektleder for den norske studien er professor Pål Aukrust ved Oslo universitetssykehus.

Studien går ut på å gi pasientene en av tre behandlinger. Hvilken behandling som de får, er tilfeldig men er enten: 1) standard behandling 2) behandling med remdesivir eller 3) behandling med hydrokyklorokin.

For å delta i studien må personen være innlagt på en medisinsk sengepost eller intensivavdeling med påvist covid-19-infeksjon. I tillegg må en ha pusteproblemer med lavt oksygennivå i blodet eller tegn til lungebetennelse.

Jakten på medisinen

I nærmere 70 år er medisinen hydrokyklorokin vært brukt til å behandle personer med malaria. Remdesivir er en nyere medisin som har vært brukt til å behandle ebola. Den ble først tatt i bruk i kliniske studier i 2018.

Overlege anestesi Gernot Ernst.

Overlege anestesi Gernot Ernst ved Kongsberg sykehus.

Overlege anestesi Gernot Ernst ved Kongsberg sykehus forteller om erfaringer fra Ebola-epidemien:

- Det vi lærte fra Ebola-epidemien i Afrika, var at det ble utprøvd mye utenom studier, men til i dag vet ingen hva som virker og som ikke virker. Med denne WHO-studien unngår vi denne feilen.

Sykdommene korona-influensa, malaria og ebola er forskjellige. Felles for dem er at de i alvorlige tilfeller kan gi et dødelig resultat. Forsøk med bruk av medisinene hydrokyklorokin og remdesivir hos enkeltpasienter, har vist lovende resultater for at medisinene kan bremse sykdomsutviklingen hos pasienter med covid-19-smitte.

- Vi har store forhåpninger til at studien kan gi oss svar på om aktuelle studiemedisiner kan gi økt overlevelse av alvorlig covid-19-sykdom, sier overlege i medisin Lars Thoresen ved Ringerike sykehus.
Lars Thoresen ved Ringerike sykehus

Overlege i medisin Lars Thoresen fra Ringerike sykehus.

Behandling av de sykeste

Behandlingen som pasientene kan få i studien er en av tre tilfeldig valgte behandlinger. Hensikten med studiet er å finne en effektiv og eller lindrende behandling for å redusere sykdomsforløpet for korona.

Legene har en forventning om at resultatene fra forskningsprosjektet kan være klare om 2 til 3 måneder.

Lege i spesialisering Anders Aune Tveita.

Lege i spesialisering Anders Aune Tveita ved Bærum sykehus.

Lege i spesialisering Anders Aune Tveita ved Bærum sykehus, forteller at hvor raskt vi får svar på om medisinene virker er helt avhengig av pasienttilstrømningen.

- Stadig flere land blir med, så forutsetningene er i hvert fall til stede for en raskest mulig avklaring, sier Tveita.
Når forskerne får nok data i forskningsstudien, vet de om medisinene har en sterk og positiv effekt på behandlingen av korona.

- Vi håper at man får klargjort hvilken plass disse antivirale medikamentene har i behandlingen av covid-19, både med hensyn til varighet av sykdom og grad av symptomer, sier Tveita ved Bærum sykehus.

Krevende forskningsbetingelser

Situasjonen rundt forskningen er unik og krevende. Det er prekært å finne en medisin som er lindrende og forkorter sykdomsutviklingen, samtidig som at testingen skal gjøres forsvarlig og under strenge betingelser hvor pasientene er i isolat.

Lege i spesialisering Anders Aune Tveita ved Bærum sykehus, har i løpet forskningsstudien vært involvert i flere pasienters behandling med eksperimentell medisin. Han erfarer:
- Å drive forskning på en ryddig og systematisk måte er utfordrende i en situasjon hvor helsevesenet er under sterkt press.

Fagsjef for forskning Lars Heggelund ved Drammen sykehus.

Fagsjef for forskning og overlege Lars Heggelund ved Drammen sykehus.

Fagsjef for forskning Lars Heggelund ved Drammen sykehus, synes studiet er spesielt interessant forskningsmessig:
- Vi deltar alle i en global studie hvor vi bidrar til en rask avklaring av behandlingsstrategier kort tid etter studiestart.

Lege i spesialisering Anders Aune Tveita forteller:
- Det er stor entusiasme og interesse i å få gjennomført studien. Alle de ansatte stiller villig opp og bidrar for fullt på tross av en allerede stor arbeidsbelastning!

Forskningsmiljøene i felles dugnad

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Et av de viktigste satsingsområdene er forskning. For WHO-forskningsstudien er det en prosjektleder ved hvert av de somatiske sykehusene i Vestre Viken.

Prosjektlederne er: Anders Aune Tveita (Bærum), Lars Heggelund (Drammen), Gernot Ernst (Kongsberg) og Lars Thoresen (Ringerike).
De ser på forskningsprosjektet som en felles dugnad for både Vestre Viken og verden for øvrig.

Lege i spesialisering Anders Aune Tveita ved Bærum sykehus, uttrykker:
- Det er et privilegium å få være med på en slik studie. Den er unik i sin form og omfang, og hvis man lykkes vil det være en tydelig demonstrasjon av verdien av å ha infrastruktur for klinikknær forskning også på små og mellomstore sykehus.

Overlege i medisin Lars Heggelund ved Drammen sykehus oppsummerer samarbeidet og betydningen av denne forskningen:
- Det er en svært god klinisk og akademisk samarbeidsånd i hele Vestre Viken. Vi ønsker å bidra til å få mer kunnskap om denne sykdommen!