Vestre Viken best i landet

Det fremkommer i en rapport fra Norsk Pasientskadeerstatning at Vestre Viken er best i landet på samsvar mellom meldte avvik og pasientskader.

Publisert 21.04.2023

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) offentliggjorde 20. april en rapport som viser at Vestre Viken er best i landet når det gjelder samsvar mellom pasientskader og meldte saker i avvikssystemet. 

NPE har gjennomgått 1184 saker i tidsrommet 2018-2021 hvor pasienter fikk erstatning for svikt i behandlingen som er gitt på sykehus. I Vestre Viken registrerte leger og sykepleiere 75 prosent av pasientskadene i avvikssystemet.

Statistikk som viser alle sykehuesene


Tabellen ovenfor viser prosentvis i hvilken grad sykehusene har meldt fra. Vestre Viken er klart på topp med 75 prosent. Dette er klart best i landet. Her har ansatte vært dyktige og ​gjort en kjempegod jobb. Slike resultater kommer ikke av seg selv. 

Selv om Vestre Viken er på topp, er det fremdeles viktig og ønskelig at enda flere avvik meldes inn.

– Vi jobber kontinuerlig for at det skal være trygt å si fra om uønskede hendelser som rammer pasienter. Det har ført til en god meldekultur, som vi må jobbe med hele tiden fordi den er sårbar, sier Anita Schjøth som er spesialrådgiver i Avdeling for kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og smittevern.

Dagens Medisin og Norsk Pasientskadeerstatning har skrevet artikler om resultatene.