Vernepleiere trives i jobben

Vernepleiere jobber mange steder i Vestre Viken. Vi har tatt en prat med et knippe vernepleiere på Blakstad sykehus.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 05.10.2021
Sist oppdatert 11.01.2024
Ingar Edvardsen, Helene Gabrielsen, Aina Weimo og Bjørn Roger Jonassen
TRIVES: Ingar Edvardsen, Helene Gabrielsen, Aina Weimo og Bjørn Roger Jonassen er vernepleiere med arbeidssted SUA Blakstad.

Den internasjonale dagen for sosialpedagoger ble markert 2. oktober. Sosialpedagoger i Norge er barnevernspedagoger og vernepleiere.

Sosialpedagoger verden over gjør en forskjell for barn og unge, voksne og eldre hver eneste dag. Sosialpedagoger finner du på helsestasjoner, i barnehager, skoler og barnevern, i rusomsorgen og kriminalomsorgen, psykiatrien, i somatiske sykehus, eldreomsorgen, og i jobb med mennesker med funksjonshemminger og kognitive vansker.

Vi tok turen til Blakstad sykehus, som har vernepleiere mange ulike steder i organisasjonen. De forteller om en variert og givende arbeidshverdag - og mulighetene er mange for vernepleiere som ønsker jobb der.

SE VIDEOPRATEN HER:

 


 

- Svært givende jobb

Asgeir Johnsen er vernepleier og prosjektleder for FACT Sikkerhet på Blakstad sykehus.

- Jeg har snart jobbet i foretaket i 28 år. Riktignok fordelt på fem poster eller det vi nå kaller seksjoner. Grunnen til at jeg har holdt ut i alle disse årene er at det alltid har vært en trivelig arbeidsplass og jeg har følt det som en svært givende jobb. Jeg har stort sett alltid gledet meg til å gå på jobb og være sammen med gode kolleger. Den tverrfaglige sammensetningen av kolleger som er på et sykehus, et stort arbeidsmiljø samt mye kontakt med andre deler av helsevesenet utenfor spesialisthelsetjenesten har gjort arbeidshverdagen interessant og variert, forteller Johnsen.

Asgeir Johnsen og Jeanette Rønningen jobber som vernepleiere på FACT Sikkerhet på Blakstad.

Asgeir Johnsen og Jeanette Rønningen jobber som vernepleiere på FACT Sikkerhet på Blakstad.

- Vernepleierutdannelsen er etter min mening svært godt tilpasset denne delen av fagfeltet med tanke på relativt basic sykepleiefaglige utfordringer, en atferdanalytisk forståelsesplattform og utforming av behandlingstiltak i forhold til dette, samt innføringen man har i både psykologi, saksbehandling og helsepolitikk for å nevne noe. Jeg jobber nå som teamleder for et ambulerende team kalt FACT Sikkerhet. Arbeidsoppgavene består i å organisere et tverrfaglig behandlingsteam, men også svært mye direkte utadrettet kontakt med kommuner, offentlig og privat helsevesen på mange nivåer. Jeg føler at jeg daglig får bruk for all den erfaring og kompetanse jeg har opparbeidet meg gjennom alle disse årene ved sykehuset(ene), forteller Asgeir Johnsen.

Veronica Ruud, Ragnhild Vormeland, og Inger Hilde Vik jobber som vernepleiere på Blakstad.

Veronica Ruud, Ragnhild Vormeland, og Inger Hilde Vik jobber som vernepleiere på Blakstad.

SE LEDIGE STILLINGER I VESTRE VIKEN