Venstre forkammerfunksjon var betydelig redusert hos atrieflimmerpasienter

Lege og stipendiat Magnar Gangås Solberg ved Forskningsavdelingen og Medisinsk avdeling, Bærum sykehus har sammen med flere medarbeidere publisert en ny artikkel i tidsskriftet Echocardiography som viser at atrieflimmerpasienter har betydelig redusert venstre forkammerfunksjon, vurdert ved hjerteultralyd, sammenlignet med personer uten atrieflimmer.

Publisert 26.06.2024
Sist oppdatert 27.06.2024

Atrieflimmer er den vanligst forekommende hjerterytmeforstyrrelsen i befolkningen, og er blant annet forbundet med økt risiko for hjerneslag, en risiko som kan reduseres betydelig ved bruk av blodfortynnende medisiner. Imidlertid kan atrieflimmer være vanskelig å oppdage da det ikke alltid gir symptomer, mens symptomer med hjertebank ikke nødvendigvis trenger å representere atrieflimmer.

Målene med studien var å undersøke hvordan venstre forkammer påvirkes av episodevis (paroksysmal) atrieflimmer, og å undersøke om funksjon av venstre forkammer i normal sinusrytme kunne brukes til å forutsi hvem som hadde atrieflimmer eller ikke.

En mann med skjegg smilende
Magnar Gangås Solberg

I en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Echocardiography, viste Solberg og medarbeidere i ACE 1950-studien at venstre forkammerfunksjon var betydelig redusert hos deltakere med paroksysmal atrieflimmer sammenlignet med deltakere uten atrieflimmer. Forskerne fant et høyt samsvar mellom redusert forkammerfunksjon og kjent atrieflimmer, og likeledes et høyt samsvar mellom normal forkammerfunksjon og fravær av atrieflimmer. Resultatene bidrar til en bedre forståelse av de sykelige prosessene som ligger bak atrieflimmer. Før man kan bruke venstre forkammerfunksjon til å beregne risiko for atrieflimmer, må flere studier gjenta og bekrefte funnene.

 

Resultatene/artikkelen kan finnes her: Left atrial function in middle‐aged men and women with and without paroxysmal atrial fibrillation: Data from the Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study - Solberg - 2024 - Echocardiography - Wiley Online Library

Referanse: Solberg MG, Enger S, Berge T, et al. Left atrial function in middle-aged men and women with and without paroxysmal atrial fibrillation: Data from the Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study. 
Echocardiography. 2024; 41:e15852. https://doi.org/10.1111/echo.15852