Vellykket oppstart av mentorprogram for ledere i Vestre Viken HF

17. oktober møttes mentorer og adepter på Grønland 32 i Drammen for oppstart av et nytt mentorprogram for ledere.

Publisert 18.10.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Deltakerne samlet utenfor Grønland 32 på oppstartsdagen.

Til sammen 26 deltakere i Vestre Viken HF skal nå i gang med et program som går over ett år. På oppstartsamlingen i Drammen fikk deltakerne en felles plattform til å starte sitt relasjonsarbeid fra, samt mulighet til å klargjøre rollene til mentor og adept.


Programmet er en del av Helhetlig system for lederoppfølging i Vestre Viken, og hensikten med mentorordningen er å skape en lærende allianse mellom mentor og adept. Programmet er et tilbud til ledere som ønsker å utvikle seg i sitt lederskap.

Som mentor får man gleden av å bruke egne erfaringer og kunnskaper og bidra til andres utvikling samt at det også gir mulighet til å skape refleksjon og bevissthet over eget lederskap, utvikle veilederkompetanse og kommunikasjonsferdigheter.

Som adept vil man kunne få støtte og veiledning i utfordrende oppgaver i lederrollen.

Programmet gir mulighet for å reflektere sammen med en annen leder, som kanskje ser flere og andre perspektiver, muligheter og løsninger enn det man selv ser. Dette vil kunne gi stor verdi både for adepter og mentorer. 

Det er Organisasjonsutviklingsavdelingen i Stab kompetanse som har ansvar for gjennomføring av programmet. 

- Vi ønsker at mentorprogrammet skal bidra til å utvikle robuste og trygge ledere gjennom personlig utvikling, refleksjon over eget lederskap, økt forståelse av organisasjonen, kunnskapsdeling og nettverksbygging på tvers, sier avdelingssjef Morten Støldal i Organisasjonsutviklingsavdelingen.