Veldig fornøyd med videokonsultasjon

- Videokonsultasjoner fungerer veldig bra til polikliniske konsultasjoner, hvor fysisk oppmøte ikke er nødvendig. Samtidig er det et viktig smitteverntiltak mot korona.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 13.05.2020
Sist oppdatert 17.04.2023
VELDIG FORNØYD. Avdelingssykepleier Trine L. Carlsen (foran) og fagutviklingssykepleier Veronica Håheim ved Medisinsk poliklinis

VELDIG FORNØYD. Avdelingssykepleier Trine L. Carlsen (foran) og fagutviklingssykepleier Veronica Håheim ved Medisinsk poliklinisk senter på Drammen sykehus har veldig positive erfaringer med bruk av videokonsultasjon.

Det sier avdelingssykepleier Trine L. Carlsen og fagutviklingssykepleier Veronica Håheim ved Medisinsk poliklinisk senter på Drammen sykehus, som begge er fulle av lovord etter oppstart av videokonsultasjon for egnede pasientgrupper.

- Med bakgrunn i koronasituasjonen har vi «kastet oss rundt». I tillegg til telefonkonsultasjoner, har vi også startet opp med videokonsultasjoner. Leger, sykepleiere og kontoransatte har vært dyktige til å omstille seg til å være med på dette prosjektet i regi av Vestre Viken. Dette gjør at noe vi har ønsket oss lenge nå er kommet raskt i gang, sier Carlsen og Håheim.

- Veldig positiv erfaring

- På grunn av koronapandemien startet vi raskt opp med utvidet bruk av telefonkonsultasjoner på de ulike seksjonene hos oss ved Medisinsk poliklinisk senter. I løpet av kort tid fikk vi også god dra-hjelp av innovasjonsrådgiver Anne Bergland i helseforetaket for å sette i gang med videokonsultasjoner.

- På kort tid har sykepleiere og leger fått opplæring og utstyr. Dette er et effektivt verktøy som kan erstatte fysisk oppmøte og redusere smittefaren. Videokonsultasjon kan for eksempel benyttes når vi har behov for å se pasienten, utstyret som pasienten har hjemme og hvordan utstyret brukes, eller til å veilede pasienten ved feilmeldinger på utstyret. Flere pasienter hos oss blir nå innkalt til enten telefon- eller videokonsultasjoner. Erfaringene så langt er veldig positive, forteller Carlsen og Håheim.

- Hvordan reagerer pasientene på dette tilbudet?

- Mange pasienter opplever det som nyttig at de slipper å måtte møte fysisk opp til time hos oss. Vi behandler mange pasienter med kroniske sykdommer, som krever kontinuerlig oppfølging, og for disse er dette et godt supplement til fysisk oppmøte. Vi har mulighet for å ha tolk med i møte.

I tillegg har enkelte pasienter lang reisevei til oss, for eksempel fra øverst i Hallingdal. Da er det både flott og effektivt å kunne se hverandre og snakke sammen via video. Jobben videre er å få med flere pasienter, så de enkelt kan koble seg til og møte oss på nettet.

Flere digitale verktøy

Og som om ikke denne innovasjonen er nok, tar Medisinsk poliklinisk senter snart i bruk nok en nyvinning:

- Innen enkelte fagområder skal vi nå utvide bruk av fjernmonitorering (oppfølging av pasienten hjemmefra). For å få til en fullverdig behandling ved hjelp av digitalt verktøy, kan vi også koble opp video samtidig som vi fjernmonitorerer, sier Carlsen og Håheim.

Dette innen oppfølging av pasienter med behov for lungeventilasjonsstøtte og peritoneal dialyse (fjerning av avfallsstoffene i blodet gjennom bukhinnen).

Taushetsplikt og sikkerhet

Begge to er nøye med å påpeke at de samme strenge kravene til taushetsplikt og sikkerhet gjelder for elektroniske møter som ellers i spesialisthelsetjenesten.

- Vi følger selvsagt de samme taushetsplikt- og sikkerhetsreglene. Det gjøres for eksempel ikke opptak av samtalen og data blir ikke lagret. Vi kobler oss på sikre virtuelle møterom via helsenett, med «smekklås», hvor pasienten selv ringer inn for å delta, avslutter Carlsen og Håheim.

Medisinsk poliklinisk senter på Drammen sykehus har poliklinikker for fagseksjonene hjerte-, fordøyelse-, nyre-, lunge-, blod-, infeksjon-, endo/dia - hormon- og aldersrelaterte sykdommer, i tillegg til prosedyrelaboratorier, lungemedisinsk dagpost, egen dialyseenhet og tuberkulosekoordinator.