Vant posterprisen på Nordisk Bioingeniørkongress 2023

Under den Nordiske Bioingeniørkongressen som ble arrangert i Oslo i april, markerte ansatte fra Laboratoriemedisin seg.

Publisert 03.05.2023
Tidslinje
Navdeep Kaur

​​På konferansen var to ansatte med i arrangementskomiteen, flere bidro med muntlige presentasjoner og det var mange gode postere fra Vestre Viken HF.

I konkurranse med hele 50 postere fra de nordiske landene var det Navdeep Kaur fra Vestre Viken som vant pris for beste poster.

Navdeep er overbioingeniør og jobber ved medisinsk mikrobiologi ved Bærum sykehus. Hun har gjennomført et forbedringsarbeid for å redusere arbeidsbelastning og stress ved seksjonen på grunn av en stadig økende prøvemengde. Ved hjelp av forbedringsmetodikk ble det gjort en endring i arbeidsrutinene ved å overføre en del arbeidsoppgaver til en "instrumentperson", noe som har gitt en jevnere fordeling av arbeidet. Evaluering etter endringen viser redusert overtid og de ansatte har økt jobbtilfredshet.

Vi gratulerer Navdeep Kaur. 

Hvordan minske arbeidsrelatert stress og overtid på laboratoriet?