Valg av ansattes styrerepresentanter 2017-2019

Line Spiten, Harald Bergan og Liv Blom-Stokstad er valgt til styremedlemmer i Vestre Viken av de ansatte. Dette er klart etter at valgprotokollen ble godkjent av valgstyret i dag, torsdag 9. mars 2017.

Vestre Viken HF
Publisert 09.03.2017

Valget ble gjennomført ved elektronisk avstemning og i samsvar med gjeldende valgforskrift hjemlet i Helseforetaksloven. Det var mulig å stemme i perioden onsdag 1. mars til onsdag 8. mars kl. 18:00.

Etter krav fra NSF, DNLF, Fagforbundet og Delta, jfr. valgforskriftens § 5, siste ledd, ble valget holdt som forholdstallsvalg, jfr. valgforskriftens § 10.

To valglister ble levert inn og godkjent:

Liste nr. 1, fremmet av Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Fagforbundet, Delta, Fellesorganisasjonen, Norsk Psykologforening og NITO.
 
Liste nr. 2, Fremmet av Eli Marie Frivold, Kristin Staib, Gro Berit Håland, Gro Hvalrygg, Denise Heglund og Kirsten Bommen Rise, alle ansatt ved Bærum sykehus.
 

Det ble avgitt 2 339 stemmer, som utgjør en valgdeltakelse på 31 %. Disse fordelte seg på henholdsvis 1 802 stemmer på liste 1 og 537 stemmer på liste 2.

Styremedlemmene ble fordelt slik, jfr. valgforskriften:

Medlemmer fra liste nr. 1

Line Spiten.

1. Line Spiten

Harald Bergan.

2. Harald Bergan

 
Medlem fra liste nr. 2

Liv Blom-Stokstad.

1. Liv Blom-Stokstad 

Vararepresentantene ble fordelt slik:

Varamedlemmer liste nr. 1

  1. John-Egil Kvamsøe
  2. Gry Lilleås Christoffersn
  3. Nina Bjerke
  4. Harald Baardseth

Varamedlemmer fra liste nr. 2

  1. Cathrine Winsnes Lange
  2. Ole Darre Næss
  3. Erik Hauge Engebretsen

Vararepresentanter skal innkalles i den rekkefølge de er valgt, og fra den samme liste som det styremedlemmet vedkommende skal erstatte.

Alle har sagt seg villig til å påta seg vervet, og alle har undertegnet villighetserklæring.

Valget gjelder for to år fra om med 16. mars 2017 til og med 15. mars 2019.