Urologisk steinsenter på Bærum sykehus

Urologisk seksjon på Bærum sykehus har nå etablert et fullverdig steinsenter og det første steinregisteret i Norge.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 16.05.2017

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Det har vært et samarbeid med Akershus universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus under utvikling av steinregisteret. Fra venstre: Direktør Jardar Hals, avd.sjef Randi Andreassen, overlege Sverre Vasli, seksjonsoverlege Tina Shagufta Munir Kornmo, overlege Sturla Pilskog, besøkende seksjonsoverlege Øyvind Ulvik fra Haukeland.

Steinsykdom i urinveiene er en vanlig lidelse i befolkningen, og ti til femten prosent av nordmenn kan regne med å få symptomgivende nyrestein i løpet av livet. I tillegg vil personer som har fått påvist stein i urinveiene ha et betydelig økt risiko for ny steindannelse selv etter vellykket behandling. Over 50 prosent vil danne nye steiner i løpet av de neste  ti årene.

Det å utrede, behandle og følge opp denne pasientgruppen krever mye resurser og kompetanse. For å sørge for at våre pasienter har tilgang til denne kompetansen har urologisk seksjon ved Bærum sykehus nå etablert et fullverdig steinsenter som dekker alle områder innen urologisk steinbehandling.

Nytt tilbud

Fra og med våren 2017 tilbys nå alle behandlingsmodaliteter som brukes mot nyrestein:

  • Sjokkbølgebehandling (ESWL)
  • Ureterorenoskopi med laserknusning (URS)
  • Percutan Nephrolithotripsi (PCN)

Utredning og forebygging

I tillegg har man utvidet utredningstilbud ved egen steinpoliklinikk, slik at pasienter med steinsykdommer som kan forebygges skal få en fullgod utredning. Slik metabolsk utredning tilbys kun et fåtall steder i Norge i dag.

Pasienter som er aktuell for henvisning til vårt steinsenter er alle pasienter som har fått påvist konkrementer i urinveiene, både de med symptomgivende steiner og de med tilfeldig påvist steinsykdom. Spesielt pasientgruppen med multiple steiner eller store konkrementer kan profitere betydelig på utvidet utredning for å forbygge mer alvorlig steinsykdom i fremtiden.

Helhetlig tilbud

Med denne satsingen har vi funnet en nisje for spesialisering som vil være nyttig for pasientene. Dette er en satsing i tillegg til det vi allerede driver med innen diagnostikk og behandling av generell urologiske problemstillinger og utredning og behandling av urologiske kreftpasienter.

Forskning og kvalitetssikring

Bærum sykehus er Norges første sykehus med etablert steinregister. Dette håper vi vil bli startskuddet for et nasjonalt register. Det er viktig for kvalitetssikring å ha slike registre, og det danner basis for forskning og utvikling av faget.