Unikt fødetilbud på Bærum sykehus

LUNA føde er navnet på et nytt tilbud på fødeavdelingen på Bærum sykehus.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 04.10.2023
En gruppe kvinner i hvite skjorter står ved siden av et stort hvitt badekar
Jordmødrene Marthe Berger Walthinsen, Ellen Maurstad Uv og Eva Kaarbø Solgaard forteller om det nye fødetilbudet på Bærum sykehus.

Tilbudet er for kvinner som ønsker at fødsel skal skje mest mulig naturlig.

LUNA føde er et helhetlig, jordmorstyrt fødetilbud for kvinner med fødeplass på Bærum sykehus. LUNA fremmer kontinuitet i svangerskap, fødsel og barseltid, og jordmødrene har fokus på den naturlige fødselsprosessen. 

Tilbudet er et lavrisikotilbud og gjelder for friske kvinner med ukompliserte svangerskap, som ønsker og er motivert for naturlig fødsel.

Hva innebærer LUN​​A føde? 

Her er litt av det avdelingen skriver på sine nettsider:

  • Svangerskapskontroller foregår hos LUNA-jordmødrene på Bærum sykehus, fra uke 32 og frem til fødsel. Før dette går du til kommunejordmor eller fastlege. På svangerskapskontrollene går vi gjennom hva som er viktig for deg og partner under fødselen.

  • Omvisning på føde- og barselavdelingen, slik at du blir kjent med lokalene.

  • Jordmorstyrt fødsel: Ivaretakelse av en gruppe LUNA-jordmødre med spesielt fokus på naturlig fødsel. Vi bruker alternativ smertelindring (massasje, varme, badekar, akupunktur, steriltvannspapler, aromaterapi med mer) og tilstreber kjent jordmor. Vi vet at ro, tilstedeværelse og ulike stillinger/bevegelse fremmer fødselens naturlige prosesser ved å styrke frigjøringen av hormonet Oxytocin, og at dette igjen fremmer en god fødselsopplevelse.

  • Barselopphold på enerom - med ledsager og god ammeveiledning før hjemreise. Samtale etter fødsel med forløsende jordmor/eller en annen LUNA-jordmor.​

Det er ikke alle som er kvalifisert for Luna-tilbudet. Klikk deg inn på nettsidene for å se hva som må til for å være kvalifisert for LUNA: Føde- og barselseksjonen, Bærum sykehus - Vestre Viken

​Interesse for tilbudet

Det har allerede meldt seg en god del kvinner som har sagt at de ønsker å følge opplegget, de flest av dem tilhører opptaksområdet til Bærum sykehus. Men avdelingen får også henvendelser fra andre steder. 


- Vi er veldig stolte og glade for at vi nå er i gang med dette tilbudet, som også er en bestilling fra styret i Vestre Viken HF, forteller Kjersti Nordrum, avdelingsjordmor ved føde- og barselseksjonen ved Bærum sykehus.


– Dette skal være et helhetlig tilbud, der den samme jordmorgruppen følger deg på slutten av svangerskapet, gjennom fødsel og barsel. Det legges til rette for en mest mulig naturlig fødsel, med minst mulig inngripen.  Alle fem fødestuene er tilrettelagt for «Luna»-fødsler, informerer Nordrum.


Ikke for ​alle

Selv om tilbudet viser seg å være populært, så egner ikke tilbudet seg for alle.
– Dette er for kvinner som selv ønsker det. Det er et krav at de ikke har medisinske komplikasjoner som krever en annen type oppfølging, sier avdelingsjordmoren.​