Trygt med atorvastatin

Betryggende forskningsfunn om mye brukt kolesterolmedisin.

Publisert 03.07.2020
Sist oppdatert 11.01.2023
Nils Tore Vethe og Oscar Kristiansen
FORSKNINGSSAMARBEID: Nils Tore Vethe fra Oslo Universitetssykehus og Oscar Kristiansen, konstituert overlege og doktorgradsstipendiat ved Hjerteseksjonen ved Drammen sykehus.

Forskningsstudium utført ved Drammen sykehus og Sykehuset i Vestfold i samarbeid med Oslo Universitetssykehus har vurdert påståtte muskelbivirkninger av kolesterolmedisinen atorvastatin. Det viktigste funnet er at medisinen i liten grad forårsaker slike bivirkninger.

Atorvastatin gir ikke plager

I Norge er det nærmere 600 000 personer som daglig bruker kolesterolmedisiner av typen statiner. Dette utgjør mer enn 1 av 10 personer. Atorvastatin er den mest brukte av disse medisinene og brukes av over 350 000 nordmenn. De medisinske funnene er derfor av stor allmenn interesse.

Oscar Kristiansen, konstituert overlege og doktorgradsstipendiat ved Hjerteseksjonen ved Drammen sykehus og Nils Tore Vethe fra Oslo Universitetssykehus er henholdsvis første- og andreforfatter av studien. Kristiansen og Vethe sier:

- Det viktigste budskapet er at medisinen er trygg. Vi ønsker at pasienter med bivirkninger skal bli tatt på alvor og at legene først og fremst leter etter andre årsaker til plagene heller enn å fjerne medisinene eller redusere dosene.

Statiner gir bedre hjertehelse for mange mennesker

Forskningen til Kristiansen og Vethe er en del av den tverrfaglige hjertestudien NOR-COR som ledes fra Drammen sykehus. Kristiansens bidrag i prosjektet omhandler flere aspekter av behandlingen med statiner.

Virkemåten til statiner er at det reduserer produksjonen av det helsefarlige kolesterolet (LDL-kolesterol) og øker produksjonen av det gode kolesterolet (HDL-kolesterol). En viktig konsekvens er at statiner virker forebyggende på hjerte- karsykdommer.

NORCORportrett2_Oscar Kristiansen_4-3_530x.jpg
 

OSCAR KRISTIANSEN: Hjertepasientene betyr mye for meg.

- Hvorfor ønsket du å forske på atorvastatin?

Konstituert overlege og doktorgradsstipendiat Kristiansen svarer:
- Jeg ønsket å forske på dette fordi dette er av stor betydning for mange mennesker, og spesielt for hjertepasientene som betyr mye for meg.

- Vår tidligere forskning i NOR-COR studien har vist at bivirkninger er den viktigste årsaken til at mange ikke når behandlingsmålet om lave nivåer av det skadelige LDL-kolesterolet. I tillegg er detaljert kunnskap om disse medikamentene (statiner) en faglig fordel i min kliniske hverdag med hjertepasientene.

Statiner påvirker ikke muskelplager

Forskerne fant at ca. 10 % av hjertepasientene opplevd muskelplager som de mener skyldes statinet. Dette ble så testet i en såkalt randomisert og blindet studie. Det viktigste funnet var at medisinen ikke påvirket intensiteten av disse plagene hos testpersonene. Resultatet var uavhengig av kjønn og alder.

NORCORportrett4_Tore_Vethe – 4-3_530x.jpg

NILS TORE VETHE:  Forskningsstudien gir gode nyheter om atorvastatin. 

Kristiansen og Vethe tolker betydningen av resultatet:
- Dette betyr ikke vi kan utelukke at noen får muskelplager av statiner, men omfanget er betydelig mindre enn tidligere antatt. Dette er en god nyhet for pasientene!

En kostnadseffektiv medisin

Det er vist i en rekke studier at høyt kolesterol av typen LDL (det farlige kolesterolet) er en av de aller viktigste årsakene til hjerte- og karsykdommer.

Kristiansen sier:
- Dersom vi lykkes med å unngå at for mange slutter med medisinen eller får for lave doser, vil det på lang sikt kunne ha stor betydning for hvor mange som får hjerte- og karsykdom. De billige statinene er derfor svært kostnadseffektive - også ut i fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Bivirkninger eller andre årsaker til plager?

Som mange andre medisiner kan statiner også ha bivirkninger, men alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Plager som imidlertid ofte rapporteres er smerter, svakhet, stølhet eller kramper.

Kristiansen forteller om legers utfordring med å vurdere slike muskelsymptomer hos pasienter som bruker kolesterolmedisin:
- For leger er det vanskelig å vite om pasientens plager skyldes medisinen eller andre forhold. Grunnen er at det ikke finnes noen objektiv test for å få klarhet i dette. Muskelplager er svært vanlig. Når så mange mennesker bruker kolesterolsenkende medisiner, vil mange samtidig ha muskelsymptomer, men medisinen er sjelden årsaken

Kristiansen og Vethe håper at deres forskningsresultater gjør det enklere for legene å håndtere bivirkningene. De sier:
- Vår oppfordring til legene er å snakke med pasienten om plagene og i første omgang se etter andre forklaringer enn at det skyldes bivirkninger av medisinen.

Godt råd i ferietiden – husk medisinen

Kristiansen avslutter intervjuet med et enkelt råd. Et råd som gjelder for alle – uavhengig om de bruker atorvastatin eller ikke:
- La roen senke seg, nyt dagene sammen med venner og familie. Dette er viktige tiltak for god helse.

Med et smil tilføyer han:
- Ikke glem medisinene dine hjemme, de må tas dersom de skal virke.

Les mer om forskningsresultatene:

European Heart Journal (engelsk)

Dagens medisin

Aftenposten