Topp moderne mammografi-anlegg i bussene

To av mammografibussene er nå pusset opp og fått topp moderne mammografianlegg om bord.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 04.09.2023

 

En blå buss parkert foran en bygning


KLAR FOR OPPDRAG. To av mammografibussene er nå pusset opp med moderne mammografianlegg. Her er bussen «Emma» ved UNN i Tromsø, hvor radiografer har fått opplæring i bruk av det nye mammografianlegget om bord.

Avdeling for Mobile elektromedisinske tjenester (MOB) i Vestre Viken HF har det nasjonale ansvaret for mammografibussene (Mobile enheter for mammografi).

 

Tre av fire busser har vært i drift siden 1995/96 og den nyeste siden 2000.
 
Mammografibussene er spesialkjøretøy som inneholder venterom, resepsjon, røntgenrom og pantry. De er bygget for å kunne takle Norges klimautfordringer og inneholder flere spesielle tekniske løsninger for å kunne sikre driften av mammografiscreening på en god måte.
 

Topp modernisert 

- Mammografibussene har vært godt vedlikeholdt opp gjennom årene. Da vi nå skulle skifte ut mammografianleggene i bussene «James» og «Emma» så var det også et behov for å gjennomføre vedlikeholdsarbeid av karosseriet og flere tekniske installasjoner, forteller Aage Dolven Jacobsen, avdelingssjef ved Avdeling for mobile elektromedisinske tjenester i Vestre Viken HF.
 
Inne i Mammografibussen

PUSSET OPP. Bussen er blitt topp moderne.

​James og Emma har i denne forbindelse vært ved Kiitokori OY Special Vehicles, som er karosserifabrikken i Finland hvor mammografibussene også ble produsert, for vedlikehold og oppgradering. 

I tillegg til reparasjoner så ble nye mammografianlegg montert i Finland. Før bussene ble kjørt til bussfabrikken i Finland, ble de gamle mammografianleggene demontert i bussenes lokaler i Oslo.
 

Millimeterpresisjon

- Installasjon av nye mammografianlegg i slike kjøretøy er tidkrevende og en stor utfordring da det er trangt om plassen. Det har gått på millimeterpresisjon med nødvendige spesielle tekniske løsninger for å få alt på plass, sier Dolven Jacobsen.
I tillegg kommer vekten på mammografianlegget som gjør håndtering og bevegeligheten av anlegget vanskelig. 
 
Det har krevd mye forberedelser med tilpasninger og gode tekniske løsninger for å utføre montasjen av de nye anleggene.
- Vi brukte en oransje teip på siden av mammografianlegget for å beskytte anlegget mot skraper og riper da det plassert inn i bussen. Det var så trangt at teip var det eneste vi fikk plass til, sier Dolven Jacobsen.
 
Millimeterpresisjon

PRESISJON. Ikke store klaringen ved montering.

​Da arbeidet ved fabrikken i Finland var ferdig, ble mammografibussene kjørt til bussenes lokaler i Oslo. Her ble den siste delen av installasjonen av nye mammografianlegg sluttført.

En fysiker fra Kreftregisteret har gjennomført mottakskontroll av mammografianleggene og MOB har fått opplæring av applikasjonsspesialist i bruk av mammografianlegget i forbindelse med ned- og opprigging ved forflytning av kjøretøyet. 
 
MOB utfører for øvrig årlig teknisk gjennomgang av kjøretøyene.
 

Opplæring i bruk

Nylig ble bussen «James» kjørt til Haugesund sykehus og «Emma» til UNN i Tromsø hvor radiografer fikk opplæring i bruk av det nye mammografianlegget av applikasjonsspesialist. «James» ble deretter kjørt til Stord og «Emma» til Hasvik, for oppstart i mammografiscreeningen.
 
Mammografibussen Emma

I SITT RETTE ELEMENT. Mammografibussen «Emma» på havna i Hasvik.