Tilbyr digital hjemmeoppfølging av premature barn

Et nytt digitalt tilbud kan føre til at flere prematurfødte barn får komme tidligere hjem fra sykehuset, noe som er bedre både for barnet, familien – og sykehuset.

Publisert 11.08.2021
Sist oppdatert 10.01.2024
HJEMMEOPPFØLGING: Prosjektleder Flore Le Marechal og Digihopp-sykepleier Cecilie Dalby Evensen er glad for å være i gang med Dig

HJEMMEOPPFØLGING: Prosjektleder Flore Le Marechal og Digihopp-sykepleier Cecilie Dalby Evensen er glad for å være i gang med Digihopp-prosjektet.

Prosjektet har fått navnet «DigiHopp – Digital hjemmeoppfølging av premature» og driftes av Nyfødt intensiv seksjon på Drammen sykehus i Vestre Viken HF.

DigiHopp er et innovasjonsprosjekt som har fått midler fra Helse Sør-Øst.

Seksjonen tar imot for tidlig fødte barn fra hele Vestre Viken sitt opptaksområde.
Prosjektet går ut på å tilby familier med prematurfødte barn å være hjemme i sin egen bolig den siste tiden av oppholdet.

Takket være videokonsultasjoner er det da mulig for sykehuset å følge opp barn og foreldre digitalt de siste ukene i stedet for å tilbringe denne tiden på sykehuset.
Prosjektet er helt i oppstartsfasen og skal gjennom en innkjøringsfase med noen få familier før det tilbys flere familier.

Utfordrende for familien

- Vi vet at for tidlig fødte barn og deres familier kan oppleve det belastende å bo på Nyfødt intensiv over en lang periode, spesielt de som har et langt sykehusopphold bak seg. Det kan også være utfordrende med tanke på familie- og dagliglivet, for eksempel ved adskillelse fra søsken eller andre viktige omsorgspersoner. For mange vil derfor DigiHopp-prosjektet være en fin mulighet, forteller Flore Le Marechal, seksjonsoverlege på Nyfødt intensiv ved Drammen sykehus.

Målgruppen for DigiHopp er familier med for tidlig fødte barn som ikke lenger trenger kontinuerlig overvåkning eller annet medisinsk utstyr, men som har ernæringssonde og trenger tid til å bli moden nok til å spise selv.

- Ved hjelp av videokonsultasjoner og egenregistreringer tilbyr vi en trygg oppfølging av barn og familier som ønsker å være hjemme. Vi ønsker også å bidra til en god overgang til videre oppfølging fra helsesykepleier i kommunen, forteller seksjonsoverlegen.

SE VIDEO UNDER:

 

Mindre stress og større trivsel

Denne digitale hjemmeoppfølgingen tilbys til familier som har mulighet til å ha to omsorgspersoner hjemme og bor under én times avstand fra sykehuset. På den måten er det mulig å reise til sykehuset med barnet på kort varsel, hvis det skulle være nødvendig.

Det understrekes at dette er et frivillig tilbud, og det er ansvarlig barnelege som avgjør om familien kan tilbys dette – og når barnet kan skrives ut fra sykehuset.

Dette opplegget har vært prøvd ut flere steder tidligere, både i Norge og i utlandet, og tilbakemeldingene er gode. Erfaring viser blant annet at barna i snitt klarer å spise selv tidligere når de er hjemme kontra sykehuset. Foreldrene er også mindre stresset når de kan være hjemme.

- Det er bedre for både barnet og familien å være hjemme tidligere. Forskning viser at det gir større tilfredshet og mindre stress blant foreldrene, som igjen fører til bedre ammeforekomst og vekst for barnet. Vi forkorter innleggelser, noe som frigjør ressurser hos oss, som vi kan bruke på andre pasienter, sier Le Marechal.

Sykepleier Cecilie Dalby Evensen forteller om gode tilbakemeldinger i prosjektet så langt.

Sykepleier Cecilie Dalby Evensen forteller om gode tilbakemeldinger i prosjektet så langt.

Får god opplæring

De som ønsker å benytte seg av tilbudet får god opplæring av lege og sykepleie før hjemreise, både i forhold til bruk av ernæringssonde og vurderinger av barnets spiseutvikling hjemme. I tillegg lærer foreldrene hvordan de skal bruke digitale løsninger for hjemmeoppfølging.

- Siden vi er en familiesentrert seksjon har vi fokus på at foreldrene skal ta stor del av stell og pleie av barnet sitt når de er på Nyfødt intensiv. Derfor kan familiene mye allerede før de reiser hjem. Men vi har litt ekstra fokus på at disse familiene skal føle ekstra trygghet når de tar siste del av oppfølgingen hjemmefra. Familien får med seg en vekt, brystpump og litt annet nødvendig utstyr som de skal bruke hjemme. Så øver vi på videosamtaler før de reiser, slik at de er trygge på hvordan de skal koble seg opp. Når de kommer hjem snakker vi med foreldrene på videokonsultasjon tre ganger i uken til fastsatt tid der mor, far og barnet sitter sammen foran skjermen slik at vi også kan få se barnet. Da snakker vi om hvordan det går, vektoppgang, hvordan spisingen går og generelt om hvordan barnet og familien har det, forteller barnesykepleier Cecilie Evensen.

Tilbakemeldingen så langt har vært god.

- Ja, familiene forteller at sier at de slapper mye mer av i hjemlige omgivelser. Det er mye bedre for hele familien – det føles riktig å være hjemme. Det er en fin tilbakemelding å få, smiler Cecilie Evensen.

Hele teamet

Digihopp-teamet i Vestre Viken består av følgende personer:

  • Flore Le Marechal (seksjonsoverlege og prosjektleder)
  • Linn Jahren Gustavsen (sykepleier ansvar for prosjektet)
  • Birgitte Lenes Ekeberg (avdelingssykepleier)
  • Bente Silnes Tandberg (forskning)
  • Tobias Reiering (Digihopp lege)
  • Kristoffer Hochnowski (overlege – app/digital)
  • Cecilie Dalby Evensen (Digihopp sykepleier)
  • Marie Werenskiold (Digihopp sykepleier)
  • Kari Eritsland (Digihopp sykepleier)

Du kan lese mer om DigiHopp-prosjektet her

Godt teamarbeid

 
   

 

Les mer om fremtidens pasientbehandling:

Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)