Tidlig trening viktig etter hoftebrudd

Trening i tidlig fase etter hoftebrudd gir størst forbedring på det fysiske funksjonsnivået.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 10.12.2021
Sist oppdatert 08.09.2023

Hoftebrudd

TIDLIG TRENING. Den største forbedringen på fysisk funksjon, livskvalitet og smerte skjer i løpet av de tre første månedene etter et hoftebrudd. (Illustrasjonsfoto: Colourbox) 

Det kommer fram i forskningsarbeidet til fysioterapeut Monica Beckmann ved Bærum sykehus, som 6. desember forsvarte sin avhandling "Physical function, health related quality of life and pain after hip fracture: Effect of early exercise, recovery and prediction" for graden PhD.

Monica Beckmann

DOKTORGRAD. Monica Beckmann.

- Trening i tidlig fase etter hoftebrudd kan ha effekt på fysisk funksjon, men det finnes i dag ingen «oppskrift» på hva som er den beste treningsformen. Vanlig fysioterapi, mens pasientene er på korttidsplass, er tilstrekkelig. Den største forbedringen på fysisk funksjon, livskvalitet og smerte skjer i løpet av de tre første månedene forteller Beckmann.

Doktorgradsarbeidet er utført ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus.

Tidlig trening er viktigst

I avhandlingen har Monica Beckmann og medforfattere undersøkt effekt av funksjonstrening på fysisk funksjon, livskvalitet og smerte mens pasientene var på korttidsopphold på sykehjem.

140 pasienter fikk enten funksjonstrening med pleierne i tillegg til vanlig prosedyre, eller kun vanlig prosedyre (vanlig fysioterapi og pleie). Treningen med pleierne viste ingen tilleggseffekt på fysisk funksjon, livskvalitet eller smerte, hverken umiddelbart etter eller etter tre måneder.

- Alle de 207 pasientene, både de som var på korttidsopphold og de som reiste rett hjem, viste gradvise forbedringer i løpet av det første året, men størst forbedring skjedde innen tre måneder, sier Beckmann.

- Redusert fysisk funksjon og behov for et ganghjelpemiddel før bruddet kan tilsi at man har en dårligere prognose for fysisk funksjon ved tre og 12 måneder etter bruddet, legger hun til.

Både krevende og givende

- Kan du si litt om hvordan du har opplevd å jobbe med doktorgraden?

- Det å følge et doktorgradsforløp har vært krevende, men også veldig givende. Det er veldig utviklende både på det personlige og faglige plan. Det har vært fantastisk å være en del av forskningsmiljøet på Bærum sykehus i denne tiden. Jeg har også fått mulighet til å reise på ulike internasjonale kongresser og presentert forskningen min, noe som er veldig gøy og lærerikt.

Spennende arbeid fremover

- Fremover skal jeg jobbe som fysioterapeut på et av Norges største sykehjem, Bråset Bo og Omsorgssenter i Asker kommune, hvor jeg også skal jobbe med både store og mindre prosjekter som vil komme de eldre pasientene til gode, uten å røpe for mye, forteller Beckmann.

- Jeg har også fått mulighet til å kombinere min kliniske stilling med en prosjektstilling i Vestre Viken. Fra nyttår går jeg inn en prosjektkoordinator stilling, i et samhandlingsprosjekt mellom Vestre Viken og Asker og Bærum kommuner, som skal handle om skrøpelige eldre og implementering av en skrøpelighetsskala. Dette vil kunne bidra til en bedre kommunikasjon mellom de ulike helsefelleskapene, som igjen vil komme pasientene til gode, avslutter Monica Beckmann.