Tester ut dronetransport av blodprøver

Bioingeniører fra Vestre Viken HF har testet ut et prøveprosjekt med dronetransport av blodprøver.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 06.10.2023
En gruppe mennesker på en vei
Fra venstre: Trude Steinsvik, Phuong Nguyen og Merete Ueland.

Dette kommer frem i en fagartikkel og nyhetssak i tidsskriftet Bioingeniøren. Du kan lese hele artikkelen her: https://tinyurl.com/4vbenwtp

- Vi kunne trengt droner under ekstremværet «Hans». Hallingdal sjukustugu på Ål, for eksempel, var helt isolert. Ingen veier var åpne og blodprøver og blodposer måtte sendes med helikopter, forteller Trude Steinsvik, avdelingssjef ved avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken.

Beredskapssituasjon​​​​

- Det er i slike krise- og beredskapssituasjoner at behovet for dronetransport er størst, når bilene ikke kommer fram. Et annet bruksområde er frakt av blodprodukter. Det gjøres allerede i andre land. For eksempel i Rwanda, der har de fraktet blodprodukter med droner rutinemessig i flere år, forteller hun til bioingenioren.no.

Høsten 2022 gjennomførte Trude Steinsvik og bioingeniørkolleger ved Bærum sykehus et prosjekt der blodprøver fra 22 personer ble sendt med både bil og drone. Diverse hematologiparametre, elektrolytter, leverenzymer, glukose og triglycerider ble analysert - og resultatene ble sammenliknet. Hovedkonklusjonen er at det var godt samsvar og lite variasjon mellom de to transportmetodene.

Samarbeid med Bærum kommune​​

​Studien, som inngår i et samarbeidsprosjekt med Bærum kommune, har helhetlig og bærekraftig tilnærming til droneteknologi innenfor flere områder, som mål. Kommunen inviterte sykehuset inn i prosjektet og laboratoriet takket ja, skriver bioingenioren.no.

- Det er så vidt jeg vet første gang det publiseres resultater fra reelle flyvninger av blodprøver i Norge, sier Steinsvik.


Du kan lese hele nyhetssaken i tidsskriftet her


Her kan du lese fagartikkelen

 

Bioingeniør på Bærum sykehus holder frem blodprøver
Beathe Mittet har analysert prøvene.