Takket Kongsberg sykehus

Ordføreren og rådmannen i Kongsberg takket sykehuset for innsatsen under hendelsen 13. oktober.

Publisert 10.12.2021
Sist oppdatert 08.09.2023
Orfører Kari Anne Sand og Stein-Are Agledal
TAKKET: Ordfører Kari Anne Sand takket Kongsberg sykehus og klinikkdirektør Stein-Are Agledal.

Torsdag 9. desember fikk Kongsberg sykehus besøk av Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand og rådmann Wenche Grinderud.

Kommunen ønsket å anerkjenne den innsatsen de ansatte på sykehuset gjorde under hendelsen 13. oktober.

Tillitsvalgte og ledere var sammen til en stund sammen med representantene fra kommunen.

- Stolt av lokalsykehuset

Ordføreren berømmet de ansatte for innsatsen og sa at hun er stolt av at byen har et godt lokalsykehus.

Klinikkdirektør Stein-Are Agledal sa i sin tale at sykehuset setter stor pris på det gode samarbeidet med kommunen.

  • Vestre Viken benytter anledningen til å stille seg bak. Vi er stolte av alle medarbeiderne våre som bidro med behandling og krisehåndtering i forbindelse med hendelsene på Kongsberg, både fra sykehuset, fra Kongsberg DPS, ambulansetjenesten, AMK og andre involverte. 

SAMLET: Tillitsvalgte og ledere møtte ordføreren og rådmannen torsdag 9. desember.

SAMLET: Tillitsvalgte og ledere møtte ordføreren og rådmannen torsdag 9. desember.