Sykehusverter tas ut av tjeneste

Hensynet til smittevern gjør at sykehusvertene på flere sykehus midlertidig tas ut av tjeneste.

Publisert 07.12.2021
Sist oppdatert 08.09.2023
Vestre Viken Bærum sykehus

På grunn av smittevern tas sykehusvertene ved Drammen sykehus, Bærum sykehus og Ringerike sykehus midlertidig ut av tjeneste.

Tjenesten tas opp igjen når smittesituasjonen tillater det.

Kongsberg sykehus har ikke sykehusverter.