Sykehuset deltok i stor masseskadeøvelse

Drammen sykehus, politiet, forsvaret, kommunen og andre aktører samarbeidet om en stor masseskadeøvelse i Drammen torsdag 4. november.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 04.11.2021
Sist oppdatert 04.07.2023
masseskadeøvelse Drammen sykehus
I vognhallen ved akuttmottaket på Drammen sykehus ble de skadde personene fra øvelsen tatt hånd om.

Øvelsen startet på Knutepunkt Strømsø, tidligere Strømsø ungdomsskole. Der utspant det seg en trusselsituasjonen inne i bygningene, der flere personer gikk til angrep på sivile med skytevåpen.

Flere avdelinger fra forsvaret stilte opp på Strømsø for å hjelpe til – og fikk sammen med politiet kontroll på situasjonen. Selv om det hele var en øvelse, var øvingsspillet som utspant seg svært reell – og viktig å øve på.

Massetilstrømning til sykehuset

Etter hendelsen på Strømsø ble øvelsen flyttet til Drammen sykehus. Markørene/de skadde fra øvelsen ble transportert til sykehuset militær transport og buss. De ble tatt imot i den såkalte vognhallen ved akuttmottaket. Der ble pasientene triagert – sortert ut etter skadeomfang.

De hardest skadde ble transportert til akuttstua, mens de med moderate skader ble behandlet på medisinsk observasjonspost. De lettest skadde fikk behandling på det som til vanlig er et sengelager, men som fungerer som sengepost til mange personer i en krisesituasjon.

I løpet av en god time kom 53 pasienter inn dørene til sykehuset – og de ansatte fikk en heftig øvelse å forholde seg til.

Jørn Einar Rasmussen

Jørn Einar Rasmussen er seksjonsoverlege på akuttmottaket, Drammen sykehus og sjeflege i Hæren.

- Vi må øve oss

Jørn Einar Rasmussen var øvingsleder og hadde en svært aktiv rolle under den store øvelsen.

Han er både sjeflege i Hæren og seksjonsoverlege på akuttmottaket på Drammen sykehus. Dermed deltok han både i deløvelsen på Strømsø og på sykehuset.

- Dette har vært en veldig god dag. Her har det vært mye bra læring. Veldig mye positivt å ta med seg hjem – og selvsagt også mye som vi kan ta med oss i forbedringsarbeidet. Vi ser at mye fungerer godt, og det er betryggende. Så avdekker vi samtidig ting som vi kan gjøre bedre neste gang. Alt i alt en veldig god øvelse, mener Jørn Einar Rasmussen.

Øvelse på sykehuset

De ansatte på akuttstua på Drammen sykehus jobbet godt sammen.

Må jobbe godt sammen

Han påpeker at det er svært viktig at det sivile helsevesenet, politi og forsvar kan jobbe godt sammen -  enten det er i krise eller krig.

- - Trener vi ikke sammen, gjør vi det dårligere enn om vi har trent regelmessig. Det å kommunisere godt med folk man ikke kjenner så godt er en vanskelig øvelse. Dette fikk vi virkelig øvd på i dag.

Han sier tilbakemeldingene både fra forsvaret og politiet har vært gode.

- Det ble heftige timer på sykehuset med 53 pasienter inn i løpet av kort tid. Men med den beliggenheten Drammen sykehus har, så er vi nødt til å øve på massetilstrømning til sykehuset. Vi er for eksempel plassert 200 meter fra Elvefestivalen. Skjer det en krise der med tusenvis av publikummere, så får vi mange inn døren på en gang. Derfor er det så viktig å øve på dette scenarioet, mener Rasmussen.

øvelse på drammen sykehus

Administrerende direktør i Vestre Viken HF, Lisbeth Sommervoll, besøkte øvelsen på sykehuset.

Håper på øvelse hvert år

Målet er at denne typen øvelser skal gjennomføres hvert år. Dette er tredje gangen Drammen sykehus har en øvelse på dette nivået.

- Vi skulle egentlig hatt øvelsen i fjor også, men koronasituasjonen satte en stopper for det. Nå håper vi det blir mulig å kjøre slike øvelser årlig fremover. Vi kan aldri øve nok, sier Jørn Einar Rasmussen fra Drammen sykehus. 

Se flere bilder på Facebook-siden til Vestre Viken

øvelsen Drammen sykehus

Markører fra øvelsens første del gjøres klare til å transporteres til Drammen sykehus.

øvelsen Drammen sykehus

Fra trageområdet for pasientene med lettere skader.

øvelsen Drammen sykehus

Beskjeder gis på akuttstua på Drammen sykehus under øvelsen.