Strømmaster ikke avklart

Endelig avgjørelse om nye strømmaster ved Bærum sykehus vil trolig ikke være klar før våren.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 30.11.2021
Sist oppdatert 07.09.2023
Fasade Bærum sykehus

Vestre Viken ønsker seg strømkabel i jorda, men det er foreløpig ikke avklart hvordan strømmen skal føres fram

– Vi hadde helst sett at denne strømkabelen ble lagt i bakken. En luftledning reduserer betydelig våre muligheter for videreutvikling av sykehusområdet i fremtiden, sier klinikkdirektør Narve Furnes.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vedtok 30. august i år at dagens strømmaster gjennom Bærum og Oslo vest skal fornyes. Enkelte av mastene ligger på tomter tilhørende Bærum sykehus. Vestre Viken har sammen med blant annet Bærum kommune, tatt til ordet for at strømkabelen bør gå i bakken. Vestre Viken sitt høringsinnspill i forkant av vedtaket ble ikke hørt.

Store arealer

Luftledningen legger beslag på rundt 20.000 kvadratmeter av helseforetakets eiendom på Gjettum, et område som er sentralt for å sikre utviklingen av fremtidens sykehustilbud i Bærum.

– Vi har som mål å samle nåværende og fremtidige funksjoner på færrest mulig funksjonelle lokasjoner. Videre ønsker vi å benytte så mye eget eid areal som mulig. Helsevesenet er i stor utvikling, og det å ha plass til nye funksjoner som vi i dag ikke har planlagt for, er viktig for å sikre utviklingen, sier Furnes.
Furnes sier Vestre Viken tar NVE sin konsesjon til etterretning.

Mange klager

– Det finnes allerede en luftledning der i dag, så på kort sikt gjør det ingen forskjell, men det skaper store utfordringer for oss på langt sikt, sier han. En rekke andre aktører har også hatt innsigelser til de nye strømmastene. Innen klagefristen i oktober hadde det kommet inn rundt 350 klager på vedtaket fra august. Det er uvisst når NVE får behandlet alle klagene, men trolig skjer ikke dette før våren da flere aktører har fått utsatt klagefristen til over nyttår.

Billigst i luften

Dagens strømmaster er 21 meter høye. De nye mastene som planlegges er 38 meter høye. Strømforbruket i Oslo og Bærum øker, og kapasiteten på strømnettet er dårlig. For å sikre at innbyggerne har en sikker strømforsyning framover må dagens luftledning, som er fra 1952, byttes ut med en ny forbindelse som har høyere kapasitet. Argumentet fra NVE for å videreføre luftlinjen er en betydelig økonomisk besparelse i arbeid kontra det å grave ned strømkablene.