Strålebehandling i Drammen

Nye Drammen sykehus vil tilby stråleterapi til kreftpasienter. - Dette vil være til stor fordel for pasientene som slipper lang og slitsom reisevei. Kreftpasienter i vår region vil også få et mer helhetlig lokalt tilbud, sier administrerende direktør i Vestre Viken HF, Lisbeth Sommervoll.

Publisert 14.03.2024
Sist oppdatert 18.03.2024
En gruppe mennesker iført gule jakker og hjelmer
Representanter fra Helse Sør-Øst fikk se de nye strålingsbunkerne i det nye sykehuset i Drammen.

Helse Sør-Øst tar viktige grep for å tilby strålebehandling ved flere sykehus. Fredag 6. mars var representanter fra Helse Sør-Øst samlet på det nye sykehuset i Drammen for å se på behandlingstilbudet til kreftpasienter.

Bygger fem stråleterapisentre

- Helse Sør-Øst skal i tiden fremover bygge fire stråleterapisentre i tillegg til det som nå er under ferdigstillelse i Drammen, sier administrerende direktør Terje Rootwelt. - Dette gir en unik mulighet til standardisering, effektivisering og planlegging av bygging. Det vil gjøre det lettere å samarbeide på tvers, ikke minst om rekruttering og opplæring.

Fra før tilbys strålebehandling i Oslo, Gjøvik og Kristiansand. Det er vedtatt å bygge stråleterapisentere i alle gjenstående sykehusområder, altså Ahus, Innlandet (flytting av tilbud fra Gjøvik), Vestre Viken, Telemark og Østfold.

Standardisering gir effektivitet og besparelser

Strålebehandling for ulike kreftformer er høyt spesialisert medisin, og krever spesialisert personell og store investeringer i bygg. Helse Sør-Øst har nå bestemt at nye stråleenheter i vår region skal bygges med samme romprogram, arealer og soneplanlegging, og innkjøp av utstyr skal gjøres felles.

6. mars var nøkkelpersoner i helseforetakene samlet i nytt sykehus i Drammen for å diskutere mulighetene for tettere samarbeid og for samtidig å se hvordan man etablerer kreftbehandlingen på det nye sykehuset.

Erfaring fra mange prosjekter

Det ligger en grundig analyse i bunnen for å se på fordelingen av kapasitet mellom de ulike sykehusene. Man har trukket på erfaring fra mange prosjekter.

48 prosent av kreftpasientene har behov for stråleterapi i løpet av sykdomsperioden. Det er pasienter som ville hatt stor nytte av lindrende kreftbehandling som i dag har så lang reisevei at de ikke får benyttet seg av tilbudet. Også andre pasienter vil ha glede av kortere reisevei til og fra en krevende behandling.

Styrebehandling av to prosjekter

Det er en omfattende planleggingsprosess når man setter i gang nye byggeprosjekter ved sykehusene. Torsdag 7. mars godkjente styret i Helse Sør-Øst to saker:

Sykehuset Østfold HF – videreføring til konseptfase steg 2 for stråle- og somatikkbygg Kalnes (helse-sorost.no)

Akershus universitetssykehus HF - videreføring til konseptfase steg 2 for kreft- og somatikkbygg (helse-sorost.no)

Dette betyr blant annet at man går videre i planlegging av stråleterapisenter i både Østfold og Akershus.