Stortingspolitikere imponert av nytt sykehus

Positivt å få bekreftet at stråleterapien blir en realitet.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 05.11.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
Stortingspoilitkere på besøk på byggelplassen

Buskerudbenken på besøk: Arnstein Hodne, prosjektdirektør byggherreorganisasjon Helse-Sør Øst, Rune A. Abrahamsen, prosjektdirektør nytt sykehus Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør Vestre Viken, Trond Helleland (H), Kristin Ørmen Johnsen (H) og Morten Wold (FRP)

Kristin Ørmen Johnsen (H), Trond Helleland (H) og Morten Wold (FRP) har alle vært engasjert i planlegging og bygging av nytt sykehus i Drammen gjennom flere år. De sitter på Stortinget, der de representerer Buskerud. I forrige uke besøkte de byggeplassen for å få status og informasjon om nytt sykehus. 

​Stråleterapien en ny og viktig funksjon

Politikerne ble lettet av å høre at ingen medisinske funksjoner er redusert eller tatt ut av nytt sykehus og at alt som er planlagt også skal bygges. Stråleterapien er et nytt tilbud i Vestre Viken og strålebunkerne er allerede bygget. Administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll, forteller at Vestre Viken har begynt rekrutteringen av personell og har allerede rekruttert kompetente medarbeidere.

Et samlet fagmiljø er attraktivt

Når det gjelder rekruttering, trekker Sommervoll også frem det positive med samlokalisering av somatikk og psykiatri i nytt sykehus. 

- Samlokaliseringen gir nye muligheter for tettere samarbeid og kunnskapsutveksling mellom faggruppene. Det vil skape et attraktivt og spennende fagmiljø, som vi tror vil gjøre nytt sykehus til en attraktiv arbeidsplass for mange, sier Sommervoll. 

​Ønsker om en helseklynge

Politikerne var også opptatt av planene for området rundt sykehuset, der Drammen Helsepark ønsker å utvikle en helseklynge med innovasjon, forskning, teknologi og kommunalt helsetilbud, som helsehus og legevakt. 

- Det er jo veldig fremtidsretta hvis vi får det hit, kommenterer Kirstin Ørmen Johnsen.

​Rominndelingen begynner å ta form

Ute på byggeplassen fikk gjestene en grundig omvisning, både ute og inne. Sist de var på byggeplassen, var på grunnsteinsmarkeringen i september 2021 og siden den tid har byggene bokstavelig talt reist seg.  

Et av stoppene var 3. etasje i poliklinikkbygg 1 (nærmest Lier), som er det bygget hvor man har kommet aller lengst med de innvendige arbeidene. Her er innvendige vegger på plass. 

Rominndelingen begynner å ta form

Arnstein Hodne, prosjektdirektør byggherreorganisasjon Helse-Sør Øst og Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør Vestre Viken​ inne i poliklinikkbygg 1

​​Bygger ikke for lite 

Politikerne var også opptatt av om utsagnene om at sykehuset blir for lite allerede ved åpningen, er riktige. 

Lisbeth Sommervoll viste til kvalitetssikringen av dimensjoneringen som ble gjort i 2019, basert på aktiviteten i 2017. Den viser at beregnet sengekapasitet faktisk er over behovet man ser i dag. Innenfor poliklinisk behandling skjer det store endringer, ikke minst med hensyn til telefon- og videokonsultasjoner og hjemmebehandling, noe som vil avlaste kapasitetsbehovet. Vi gjør mange ting uten innleggelse, og mye er annerledes nå enn da vi først begynte å se på dette. Vi har blitt hjulpet av utviklingen, legger Sommervoll til. 

Hun minte også på at Vestre Viken har ytterligere tre somatiske sykehus og at det er viktig å se på kapasitet og drift i helseforetaket under ett.  

Bilder fra befaringen

Morten Wold, Lisbeth Sommervoll og Rune Abrahamsen | Behandlingsbygget |Kristin Ørmen Johnsen (H​), Trond Helleland (H) og Morten Wold (FRP).

Unik beliggenhet
- Valget av tomt viser seg å være helt rett, sier Morten Wold når rundturen avsluttes. 

Han trekker frem den flotte beliggenheten, både når det gjelder infrastruktur, den direkte nærheten til grøntarealer og den unike utsikten ut mot fjorden. 

Ilustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde som viser den flotte beliggenheten. Illustrasjon: Link Arkitektur, Ratio Arkitekter og Bølgeblikk.

Les mer om nytt sykehus i Drammen