Store ressurser i sving

Vestre Viken har satt inn store ressurser for å sikre forsvarlig helsehjelp i Hallingdalen. Området er et av de hardest rammede etter ekstremværet Hans.

Publisert 10.08.2023

Ål i Hallingdal er et av områdene som har vært hardest rammet av ekstremværet Hans. Flere ras og oversvømmelser har bidratt til stengte veier. Dette har skapt store utfordringer for logistikk og transport i hele Hallingdalen. 

ambulansehelikopter


Oversiktsbilde Hallingdal etter Hans

oversiktsbilde etter Hans' herjinger

Herjingene etter ekstremværet Hans er enorme i Hallingdal.

Vestre Viken har satt inn ekstra ressurser for å sikre tilgjengelighet og forsvarlig helsehjelp i området. Det er blant annet utplassert flere ambulanser, ekstra legebil og ekstra legeressurser på sjukustugu på Ål. To anestesileger og en akutt- og mottaksmedisiner ble mandag fløyet opp fra Drammen sykehus for å kunne bidra med akutt helsehjelp.
Det har også vært satt inn ekstra ambulanseressurser i Nummedal og Hønefoss.  

Både forsvaret og politiet har bidratt med helikoptertransport av personell og utstyr i tillegg til den økte innsatsen fra luftambulansetjenesten. 

Hallingdal under ekstremværet Hans


helikopter over Hallingdal


Vestre Viken følger situasjonen kontinuerlig for å sikre at vi har forsvarlig helsehjelp med kortest mulig utrykningstid og best mulig tilgjengelighet.