Stor satsing på Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus er et sykehus i utvikling. Denne uken er det nyåpning av røntgenlab på sykehuset – og fremover skal det gjøres store investeringer.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 19.05.2017
Sist oppdatert 23.11.2017
Stein-Are Agledal, Halfdan Aass og Silje Renate Laland Aas
Fra venstre Stein-Are Agledal, klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus, Halfdan Aass, fagdirektør i Vestre Viken og Silje Renate Laland Aas, seksjonsleder ved avdeling for bildediagnostikk.

Nylig ble det installert et ny moderne røntgenlaboratorium på Avdeling for bildediagnostikk på Kongsberg sykehus.
Fredag 19. mai var det offisiell markering av nyåpningen på Kongsberg. Røntgenlaben er den nyeste laben Siemens har utviklet, og utstyret kan blant annet brukes slik at man kan ta flere ulike undersøkelser på samme rom.

- Systemet er laget slik at utstyret kan bevege seg rundt pasienten, heller enn at pasienten skal måtte bevege seg. Det er en stor fordel når vi undersøker skadede og sengeliggende pasienter. Det er i tillegg helt fantastisk bildekvalitet på bildene tatt på den nye laben, noe som gjør tolkningen av bildene enklere, sier seksjonsleder ved  avdeling for bildediagnostikk, Silje Renate Laland Aas.

I tillegg til den nye multifunksjonslaben har avdelingen nettopp byttet ut et transportabelt røntgenapparat som tas i bruk i neste uke. Dette apparatet brukes til å ta bilde av de pasientene som ikke kan komme til røntgen, oftest pasienter på intensivavdelingen.

Installeringen av multifunksjonslaben er én av mange spennende prosjekter på Kongsberg sykehus. I tillegg til multifunksjonslab for røntgenbilder blir det i høst installert ny CT-maskin. Sykehuset har også gjort investering på nesten én million kroner til syv nye dialysemaskiner.

- Dette er investeringer som kommer pasientene til gode, og betyr et betydelig løft ikke minst for røntgendiagnostikken, sier fagdirektør i Vestre Viken, Halfdan Aass.

Skal investere 400 millioner kroner

Han trekker i den sammenheng også frem Venner av Kongsberg sykehus som har bidratt med 360 000 kroner som har gått uavkortet til pasientrettede tiltak ved sykehuset.

Også ved laboratoriet er det gjort investeringer, blant annet i nytt instrument som automatiserer blodtypeanalyser og et nytt hematologi-instrument, noe som gir forbedret kvalitet og forbedrede arbeidsrutiner, sier Aass.

- Videre skal selve sykehusbygningen moderniseres og oppgraderes til en høyere standard over en tiårsperiode. Det skal gjøres en fullstendig ombygging av sengepostene, samt oppgradering av infrastruktur. Totalt sett skal det gjøres oppgraderingsarbeider for ca. 400 millioner kroner de neste ti årene, sier Aass.

Forbedret pasientbehandling

Klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus, Stein-Are Agledal, trekker frem at det skjer mye innen pasienttilbudet og en forbedring av pasientbehandlingen. Blant annet på Medisinsk avdeling ,hvor flere av pasientene nå kommer inn til legen på kontoret, istedenfor at legen går visitt på sengerommene. Kongsberg sykehus er også langt fremme når det gjelder simuleringstrening, hvor de jevnlig trener tverrfaglig på akutte situasjoner.

- Videre har vi utviklet flere tilbud til pasienter på Øre-, nese-, halsavdelingen, med særlig satsing på pasienter med Søvnapné, og for en stund siden bygget vi opp en egen smertepoliklinikk. Dette er pasienter som tidligere har måttet dra til Drammen for å få behandling, men som nå får det på sitt lokalsykehus. Etter at legevakten på Kongsberg flyttet inn i nye lokaler, gir dette oss gode muligheter for tett samarbeid med kommunehelsetjenesten, sier Agledal.