Stor øvelse i Drammen

Torsdag 24. november skal Drammen sykehus delta i en stor øvelse i Drammen. Øvelsen dreier seg om å håndtere masseskader, og både Forsvaret og en rekke sivile etater er involvert.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 15.11.2022
Sist oppdatert 10.01.2023

Den første fasen av øvelsen vil foregå i området rundt Drammensbadet. Foruten Forsvaret vil forskjellige avdelinger i politiet være involvert. Drammen kommune/Drammensbadet skal også delta. 

Mannskapene vil øve på hvordan de skal håndtere en situasjon med svært mange skadde. Masseskadesituasjoner er krevende på mange måter, blant annet så krever det innsats fra forskjellige etater og tverrfaglig samarbeid. Målsettingene for første fase er å se på samarbeid mellom etatene, iverksetting av livstruende tiltak, prioritering av skadde og rask evakuering videre til sykehus.
Oppsamling av skadde på gulvet

De mindre skadde samles på gulvet.


Sykehuset alarmeres 

Når alarmen går på Drammensbadet, vil også Drammen sykehus bli satt i beredskap. Etter hvert vil “pasientene” begynne å ankomme Drammen Sykehus. 

Alle sykehus i Vestre Viken har en plan for håndtering av slike hendelser. Denne blir nå tatt fram og sykehuset forbereder mottak av mange skadde.  

– En masseskadesituasjon er heldigvis sjelden, men det er desto viktigere at vi øver og forbereder oss. For den dagen det skulle skje noe stort, er det for sent å planlegge. Denne øvelsen gir gode muligheter til å se om planene våre fungerer i en situasjon som er så reell som vi kan lage i øvelsessammenheng, sier seksjonsoverlege for akuttmottaket, Jørn Einar Rasmussen.  

Seksjonsleder Jørn Einar Rasmussen undersøker pasient med ultralyd

Seksjonsleder Jørn Einar Rasmussen (TH) undersøker pasient med ultralyd.

Medisinsk trening 

Foruten planverk og alt det praktiske som skal ivaretas rundt pasientene, så vil mye av øvelsen fokusere på prioritering (triage), innledende behandling og undersøkelse av pasienter.  

– Når pasientene kommer til et av mottaksrommene på sykehuset blir vedkommende tatt imot av et team bestående av helsepersonell med forskjellig bakgrunn. Så skal ting skje fort og i riktig rekkefølge. Vi skal trene på klar og tydelig kommunikasjon, at merking og registrering er riktig. Så skal pasienten undersøkes, behandles og eventuelt klargjøres for transport videre. Dette er et intrikat samspill som vi trener på jevnlig, forskjellen nå er at det vil komme mange flere pasienter enn vanlig. Det vil kreve effektivitet og samarbeid på en annen måte, forteller Rasmussen.  

Det er ikke første gangen Drammen Sykehus gjennomfører slike øvelser. Alle sykehusene i Vestre Viken gjennomfører større og mindre øvelser jevnlig. Det er helt nødvendig for at vi skal være i stand til å yte best mulig når det virkelig gjelder.  

Undersøkelse i CT-maskin

Alle deler av sykehuset øves. Her er pasienten på vei inn til CT-undersøkelse.

​Driften går som normalt​

Den ordinære driften av Drammen Sykehus vil gå som normalt, og det vil ikke få noen direkte konsekvenser for pasientene. Det vil derimot være unormalt mye mennesker og trafikk i områdene rundt akuttmottaket ved Sykehuset.