Stor oppmerksomhet rundt nye Birkebeiner-funn

Nye funn fra Birkebeiner aldringsstudien har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Studien er blant få som har undersøkt forekomst av hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer blant kvinnelige deltakere i utholdenhetsidrett.

Publisert 06.02.2024
Sist oppdatert 11.03.2024

Tidligere studier har vist at deltakelse i utholdenhetsidrett gjennom mange år er forbundet med økt forekomst av atrieflimmer blant menn. Av ulike årsak har svært få studier undersøkt om trening kan forårsake atrieflimmer også blant kvinner. Kvinner har vært underrepresentert eller ekskludert fra studier, blant annet fordi atrieflimmer og annen hjertesykdom opptrer sjeldnere hos yngre kvinner enn hos yngre menn, og fordi færre kvinner enn menn har deltatt i utholdenhetskonkurranser.

En person i skiutstyr på et snødekt fjell
​Foto: Emil Sjåstad Nyenget / Birken | Bilder, film og presse (birkebeiner.no)

Marius Myrstad og de andre forskerne i Birkebeinerstudien undersøkte sammenhengen mellom trening og atrieflimmer i to ulike grupper av kvinnelige birkebeinere. Myrstad og hans kolleger fant at også kvinnelige Birkebeinere –tross få kjente risikofaktorer – har en minst like høy forekomst av atrieflimmer som jevnaldrende ikke-birkebeinere, men at forekomsten ser ut til å være lavere enn hos mannlige Birkebeinere. Blant kvinner som har trent i minst 30 år, har man funnet en nesten dobbelt så høy risiko for atrieflimmer sammenlignet med kvinner som aldri har drevet regelmessig trening. Funnene ble publisert i det ledende tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology og har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Resultatene er viktige fordi de viser at vi bør ha økt oppmerksomhet omkring denne problematikken også hos kvinnelige deltakere i utholdenhetsidrett.

I en tidligere studie fant vi at nesten 30% av de mannlige Birkebeinerne utviklet atrieflimmer og risikoen for atrieflimmer var nesten dobbelt så høy blant disse som i den mindre aktive generelle befolkningen. Selv om atrieflimmer er kjent som en viktig risikofaktor for hjerneslag, var forekomsten av slag lav blant Birkebeinerne. 

Myrstad og hans kolleger har nå også undersøkt hvordan deltakelse i Birekbeinerrennet påvirker dødelighet. I løpet av en tiårsperiode observerte forskerne at dødeligheten blant Birkebeinerne var 66% lavere sammenlignet med den generelle befolkningen. med de minst aktive individene var dødeligheten nesten 80% lavere. Funnene tyder på at å bedrive langvarig utholdenhetstrening gjennom mange år sammenfaller med en betydelig helsegevinst, og at gevinsten av slik deltakelse i utholdenhetsidrett kan være enda større enn ved mer moderate nivåer av fysisk aktivitet. Forskningsartikkelen, som ble publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ble nylig plukket ut blant de viktigste artikkelen i dette tidsskriftet i 2023.

Totalt er det nå publisert 14 forskningsartikler fra Birkebeinerstudiene.