Stor økning i behandling av unge

Vestre Viken har behandlet nesten 30 prosent flere barn og unge med psykiske lidelser fra 2019 til 2021.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 02.12.2021
Sist oppdatert 07.09.2023
Portrett Heidi Taksrud

Avdelingssjef Heidi Taksrud er stolt av sine medarbeidere som har klart å håndtere den kraftige økningen i behandlinger.

 Fram til oktober i år har det vært nærmere 75 tusen polikliniske konsultasjoner i Vestre Viken.

– Dette er en enorm økning, sier Heidi Taksrud, avdelingssjef for Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestre Viken.
Hun forteller videre at antallet behandlinger går i takt med antallet pasienter som henvises til utredning og behandling.

En oversikt fra Helse Sør-Øst over hele regionen viser at det har vært en økning på omlag 21 prosent i polikliniske kontakter sammenlignet med samme periode i 2019.

Flere trenger behandling

Samtidig som flere behandles, så øker også etterspørselen etter tjeneste innen psykisk helsevern. I september var det over 30 prosent flere henvisninger til de de barne- og ungdomspsykiatriske sentrene i Helse Sør-Øst.

– Det er en stor oppgave å møte det økte behovet, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.
Han forteller at sykehusene i regionen gjør en stor innsats og at det arbeides med å få til en enda bedre samhandling med kommunene om vurdering av henvisninger og nye måter å organisere arbeidet på.

Heidi Taksrud i Vestre Viken forteller at økningen i henvisninger og behandlinger kommer med en kostnad.
– Økningen i behandling hadde ikke vært mulig uten en fantastisk innsats fra de ansatte. Det har blitt jobbet både tidlig og sent, forteller hun.

Resultatet av stor belastning over lang tid fører også til stor slitasje på de ansatte. Taksrud og hennes avdeling har lenge jobbet hardt for å legge til rette for å møte den voldsomme økningen som har vært.

– Vi jobber blant annet med rekruttering. Men det er vanskelig, og vi klarer ikke å rekruttere i samme tempo som behovet tilsier. Derfor blir det fortsatt stor belastning på våre ansatte, forteller Taksrud.

ilustrasjonsbilde deprimert ungdom

Det har vært en stor økning i antall barn og unge som henvises for behandling av spiseforstyrrelser. Illustrasjonsfoto.

Spiseforstyrrelser

Ser man på tallene for hele regionen ser man at det er spesielt mange henvisninger av barn og unge som sliter med spiseforstyrrelser.

– Det er avgjørende at barn og unge med psykiske helseutfordringer får den hjelpen de trenger til rett tid og på riktig nivå, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. Hun mener at et godt og sammenhengende tilbud kan redusere risikoen for et mer omfattende behandlingsbehov i ung voksen alder.