Stor interesse for bedre systemer for behandlingshjelpemidler

Vestre Viken HF har tatt initiativ til å videreutvikle gode systemer rundt medisinsk utstyr som sykehuset låner ut til pasienter, såkalte behandlingshjelpemidler. Før påske var over 70 personer samlet til workshop i Drammen for å få fram utfordringer og mulige løsninger.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 04.05.2023
Sist oppdatert 12.06.2023
Diskusjon rundt bordet under konferansen.
Det var stort engasjement under konferansen. Avdelingssjef Kristine Reinsbø Mathisen i midten.

Vestre Viken forbereder nå et samarbeidsprosjekt med deltakere fra kommuner, næringslivet, akademia og andre helseforetak. Interessen har vært stor, og avdelingen får henvendelser fra hele landet.  

Det er uttalt mål at pasienter skal “være hjemme når de kan, sykehus når du må”. Satsing på virtuelle tjenester, hjemmebehandling og egenregistrering øker fort. Med dette så kreves også gode systemer for å håndtere de behandlingshjelpemidlene som trengs. Og mengden og kompleksiteten til disse hjelpemidlene øker stadig.  

En kvinne med blondt hår
Kristine Reinsbø Mathisen
– Behandlingshjelpemidler forvalter mye avansert utstyr fra spesialisthelsetjenesten; infusjonspumper, respiratorer, insulinpumper, oksygen og respirasjonsutstyr med mer. Mye av dette utstyret krever service, og ikke minst er det behov for kontinuerlig supplering av forbruksmateriell. I dag har vi flere adskilte systemer for å administrere dette. Målet med prosjektet er å utvikle enkle og brukervennlige løsninger for helsepersonell og pasienter, slik at vi kan benytte ressursene våre bedre i fremtiden enn det vi har mulighet til i dag forteller avdelingssjef for Behandlingshjelpemidler, Kristine Reinsbø Mathisen.    
 
Stab teknologi i Vestre Viken har startet et forprosjekt for å se på mulighetene for å søke midler til et hovedprosjekt. Det var som ledd i dette arbeidet at workshopen ble arrangert.  
 
– Vi ble overveldet av den store interessen. Det kom deltakere fra både kommuner, sykehus og en rekke forskjellige helseteknologiselskaper. Helseforetak fra alle helseregionene i Norge har også vist interesse, både på selve workshopen og i etterkant. Det vitner om at mange er opptatt av å få til gode systemer rundt pasientene som får behandling hjemme, sier Cecilie B. Løken som er direktør for stab teknologi.  
 

Praktiske eksempler 

Store deler av workshopen tok utgangspunkt i praktiske situasjoner (case) og tenkte pasienthistorier. Basert på casene ble alle tenkelige forslag og løsninger luftet. Et eksempel var et barn med diabetes. Barnet monitorerer blodsukker kontinuerlig. Barnets foreldre er skilt og barnet bor to steder. Dermed skal engangsutstyr sendes flere steder, og begge foreldre har behov for oversikt, samtidig må de som skal følge opp fra sykehusets side forholde seg til to bosteder. Det kan høres ut som et lite problem, men med dagens utfordringer på systemene vil slike situasjoner være sårbare.   
 
Det var godt oppmøte og stort engasjement under konferansen
 
– Målet må være at begge foreldre og barnet til enhver tid har tilgjengelig utstyr og har samme oversikt over bestillinger av forbruksmateriell. I dag er det utfordrende da oversikten ligger hos behandlingshjelpemidler og foreldrene må ta kontakt pr telefon for å få denne informasjonen. Gjennom dette caset og andre eksempler får vi fram masse gode ideer og forslag til hvordan slike situasjoner kan løses på en bedre måte. Disse ideene skal vi bruke videre når vi nå skal utforme en søknad om støtte. Vi har stor tro på at vi kan få til noe veldig bra rundt dette, og det er stor enighet om at behovet for forskning og utvikling er stort, sier Kristine Reinsbø Mathisen.    
 
Resultatene fra workshopen blir nå bearbeidet og sammenstilt med tanke på å søke penger til et hovedprosjekt.